7.7.2020 Persbericht
Als koploper op het gebied van duurzaamheid is Paulig het eerste voedingsmiddelen- en drankenbedrijf in Finland en een van de koplopers wereldwijd met op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief. Paulig heeft zich ingezet om de Business Ambition-campagne voor 1,5 °C te ondersteunen en heeft zich ertoe verbonden de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C in haar activiteiten en waardeketen. De doelen die Paulig heeft gesteld, zijn momenteel de meest ambitieuze die via het Science Based Targets-initiatiefproces beschikbaar zijn. Paulig zal tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten met 80% verminderen en die van de waardeketen met 50%. De doelen maken deel uit van het ambitieuze duurzaamheidsprogramma van het bedrijf dat in april 2020 werd aangekondigd.

Paulig helpt mee aan de duurzame toekomst van voedsel

De voedings- en drankenindustrie is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde klimaatoplossingen en daarom heeft Paulig onlangs ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gelanceerd die haar duurzaamheidswerk versnellen. Pauligs rol als internationaal voedings- en drankenbedrijf is om nieuwe smaken aan te bieden en consumenten te inspireren met duurzamere keuzes die geen afbreuk doen aan smaak of gemak.

“De wereld wordt geconfronteerd met klimaatuitdagingen en we erkennen onze verantwoordelijkheid voor alle toekomstige generaties en de toekomst van voedsel. Door onze toewijding aan op wetenschap gebaseerde klimaatmaatregelen, dragen we bij aan het verminderen van de klimaatverandering en maken we meer duurzame keuzes voor consumenten en klanten mogelijk”, zegt Rolf Ladau, CEO van Paulig.

Paulig heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen

“We zijn erg blij dat onze klimaatdoelstellingen door het Science Based Targets-initiatief werden goedgekeurd. Het systeem biedt duidelijkheid en helpt ons bij het beheer van ons klimaatwerk, aangezien we er zeker van kunnen zijn dat onze klimaatmaatregelen in lijn zijn met het 1,5 °C Klimaatakkoord van Parijs. We willen alle bedrijven inspireren om hun ambities hoger te leggen door te laten zien dat een 1,5 °C compliant bedrijfsmodel mogelijk is. Paulig wil ook de ontwikkeling stimuleren zodat op wetenschap gebaseerde doelen een zakelijke standaard worden”, zegt Lea Rankinen, Paulig's directeur Sustainability and Public Affairs.

Het merendeel van de uitstoot van broeikasgassen van Paulig komt uit de waardeketen van het bedrijf en houdt verband met grondstoffen. Paulig zal tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit de waardeketen (scope 3) met 50% verminderen, in vergelijking met het basisjaar 2018. Paulig zal blijven samenwerken met haar huidige leveranciers en partners om duurzame landbouwpraktijken toe te passen, nieuwe grondstoffen en partners te zoeken en nieuwe bedrijfsmodellen te zoeken die de circulaire economie verder ondersteunen.

De ontwikkeling van verpakkingen blijft een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor Paulig, en we streven ernaar om tegen 2030 alle Paulig-verpakkingen van hernieuwbare of gerecyclede materialen te maken en ervoor te zorgen dat onze verpakkingen recyclebaar zullen zijn.

Voor haar eigen activiteiten (scope 1 en 2) zal Paulig de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 80% verminderen, in vergelijking met het basisjaar 2018. Het bedrijf zal het aandeel hernieuwbare energie blijven vergroten en de energie-efficiëntie en het recyclingpercentage verbeteren.

Vooruitstrevende bedrijven tonen de weg

Paulig is een van de meer dan 900 bedrijven die op wetenschap gebaseerde doelen heeft gesteld. Het Science Based Target-initiatief heeft de doelstellingen van ongeveer 300 bedrijven goedgekeurd. In de voedingsmiddelen- en drankensector hebben ongeveer 75 bedrijven maatregelen genomen en van ongeveer 40 daarvan werden de doelstellingen goedgekeurd. Wereldwijd is Paulig een van de twaalf eerste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven - en de eerste in Finland - waarvan de doelstellingen werden goedgekeurd om de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 °C te beperken.

Over het Science Based Targets-initiatief

Het Science Based Targets-initiatief is een samenwerking tussen CDP, de United Nations Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) en een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition. Op wetenschap gebaseerde doelen, die door bedrijven worden aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de klimaatwetenschappen voorschrijven om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau en streeft ernaar om de opwarming tot 1,5 °C te beperken.

http://sciencebasedtargets.org/

Download high resolution images