24.9.2020 Artikel

Paulig steunt de EU Green Deal en ambitieuze klimaatdoelstellingen die ook zullen leiden tot het economisch herstel in Europa. Als duurzaam voedings- en drankenbedrijf erkent Paulig zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het EU-klimaatdoelplan om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, ten opzichte van de huidige doelstelling van ten minste 40%. Een hogere doelstelling is ook in het belang van Paulig, aangezien het een gelijk speelveld creëert. Paulig heeft zijn eigen zeer ambitieuze duurzaamheidsprogramma voor 2030 opgesteld, inclusief wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen.

De wereld staat voor enorme uitdagingen op het vlak van milieu, en ondanks de COVID-19-crisis moeten we onze krachten bundelen om de netto-nuluitstoot op EU-niveau te halen. De voedingsindustrie kan een cruciale rol spelen in wereldwijde klimaat- en gezondheidsoplossingen. Als koploper op het gebied van duurzaamheid erkent Paulig zijn verantwoordelijkheid voor alle toekomstige generaties en daarom stimuleert het bedrijf de duurzame toekomst van voedsel.

“Paulig was erg blij met het voorstel van de EU-Commissie voor een ambitieuzer klimaatdoelplan en we steunen de verhoogde klimaatambitie", zegt Lea Rankinen, Pauligs directeur Sustainability & Public Affairs.

“Wij geloven dat samenwerken en dezelfde ambities delen, leidt tot een grotere impact. Daarom steunt Paulig de Farm to Fork-strategie en groen herstel van COVID-19."

Klimaatdoelstellingen op EU-niveau zijn ook in het belang van Paulig

Een hogere doelstelling is ook in het belang van Paulig, aangezien het een gelijk speelveld creëert. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de overgang naar een wereld zonder uitstoot. De ambitieuze klimaatdoelstellingen van Paulig werden goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief en Paulig heeft zich ingezet om in haar activiteiten en waardeketen de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5 °C te beperken. “We willen alle bedrijven inspireren om hun ambities te verhogen door te laten zien dat een bedrijfsmodel dat voldoet aan 1,5 °C mogelijk is, en we stimuleren de Science Based Targets om een zakelijke standaard te worden", legt Lea Rankinen uit. De ambitie van Paulig is dat om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten (scope 1 en 2) met 80% en haar waardeketen met 50% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018.

Bovendien streeft Paulig ernaar om duurzamere producten en diensten voor haar klanten en consumenten te ontwikkelen. Paulig blijft samenwerken met haar huidige leveranciers en partners om duurzame landbouwpraktijken toe te passen, nieuwe grondstoffen en partners te zoeken en nieuwe bedrijfsmodellen te zoeken die de circulaire ondersteunen.

De ontwikkeling van verpakkingen blijft een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor Paulig, en we streven ernaar om tegen 2030 alle Paulig-verpakkingen van hernieuwbare of gerecyclede materialen te maken en ervoor te zorgen dat onze verpakkingen recyclebaar zullen zijn. Het bedrijf zal het aandeel hernieuwbare energie blijven vergroten en de energie-efficiëntie en het recyclingpercentage verbeteren.

“Emissiereducties zijn gunstig en haalbaar als er een wil is om samen te werken en aan de toekomst voor de volgende generaties te bouwen", vat Lea Rankinen samen.

Sust approach master