31.3.2023 Persbericht

In 2022 steeg de omzet van Paulig met 14 procent en zo behaalde Paulig voor het eerst in haar geschiedenis een omzet van meer dan 1 miljard euro. Deze omzetgroei was het gevolg van prijsverhogingen en van de overname van Liven, een Spaans innovatief snackbedrijf. De bedrijfswinst daalde echter door de globale prijsverhoging van grondstoffen, energie, transport en andere kosten - in een stroomversnelling geraakt door de oorlog in Oekraïne. 

Annual Report Cover Photo 2022

Waar de bedrijfswinst in 2021 nog 95,3 miljoen euro bedroeg, daalde die in 2022 naar 44,2 miljoen euro. Hierbij was de significante prijsverhoging van groene koffie de doorslaggevende factor. De bedrijfswinst (IFRS) bedroeg 5,8 miljoen euro met inbegrip van de afschrijving van de aandelen van de geassocieerde onderneming (FUCHS) en de terugtrekking uit de Russische activiteiten. Bovendien presteerden de financiële investeringen zwak, wat een negatieve impact had op de nettowinst, die -19,9 miljoen euro bedroeg.  

Kerncijfers 2022  

  • Paulig behaalde een omzet van 1.105,5 miljoen euro (966,3)   
  • Deze totale omzet werd voor 52 (54) procent gerealiseerd in de Scandinavische landen en voor 48 (46) procent in andere landen   
  • De vergelijkbare bedrijfswinst was 44,2 miljoen euro (95,3), 4,0 procent van de omzet (9,9)   
  • De bedrijfswinst (IFRS) bedroeg 5,8 miljoen euro (95,3) 
  • De nettowinst bedroeg -19,9 miljoen euro (85,3)  

„2022 was in vele opzichten een historisch jaar voor Paulig. De bedrijfsomzet ging voor het eerst in Pauligs bestaan boven het miljard euro. In dit uiterst turbulente jaar kochten en verkochten we bedrijven en openden we een nieuwe fabriek in België. Hoewel onze omzet aanzienlijk steeg door de prijsverhogingen die we doorvoerden, haalde de wereldwijde kosteninflatie ons in. Hierdoor zakte onze winst tot onder het niveau van 2021. Wij blijven de groei ondersteunen en we verwachten dat zowel de omzet als de winstcijfers het beter zullen doen in 2023”, maakt Rolf Ladau, CEO van Paulig, zich sterk. 

Om de groei in het Tex Mex- en snacksegment in Europa te versnellen, nam Paulig een innovatief snackbedrijf in Spanje, Liven, over.  Met de opening van een nieuwe tortillafabriek in België consolideert Paulig haar positie als Europese marktleider in het Tex Mex-segment. 

Daarnaast stootte Paulig het merk, de intellectuele eigendom en de R&D-afdeling van Gold&Green af. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, nam Paulig de strategische beslissing om zich terug te trekken uit de Russische markt. De verkoop van de Russische afdeling werd afgerond in de maand mei.  

Sterke groei in het Tex Mex-segment 

In 2022 groeide de omzet van het Tex Mex-segment met 10,2 procent. Het is de ambitie van Paulig om haar Europese Tex Mex-activiteiten te verdubbelen. De nieuwe tortillafabriek in België en de aankoop van Liven zullen de positie van Paulig als Europese Tex Mex-marktleider versterken en de groei in het snacksegment verder ondersteunen. 

In het koffiesegment liet Paulig een groei van 16,4 procent optekenen. Paulig bleef ook innoveren en lanceerde nieuwe varianten. Bovendien slaagden de koffies van Paulig Mundo erin om als eerste Pauligproduct het label 'Klimaatneutraal' in de wacht te slepen. In Finland en de Baltische staten zagen we een dalende verkoop van koffie in vergelijking met voorgaande jaren. Dat was vooral te wijten aan de uitdagende marktomstandigheden in dit segment en aan de hoge inflatie. 

Onze omzet in het kruidensegment lag dan weer in lijn met de verwachtingen.  

Verwezenlijkingen op het gebied van duurzaamheid 

In 2022 heeft Paulig aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, die gebaseerd zijn op de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Paulig ambieert om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de eigen activiteiten met 80% te verlagen en de uitstoot over haar volledige waardeketen te verminderen met 50%, dit ten opzichte van de baseline 2018. 

Ook in 2022 zette Paulig zich in om koolstofuitstoot in de waardeketen verder te verlagen. Het bedrijf zette de samenwerking met Lantmännen voort om de koolstofuitstoot in de tarwewaardeketen te verminderen. In 2022 werden in de koffieproducerende landen klimaatprojecten opgestart om de toepassing van klimaatvriendelijke landbouwpraktijken aan te moedigen. Deze projecten zijn een gezamenlijke inspanning van Paulig, haar partners en de koffieboeren. 

In haar eigen activiteiten richtte Paulig zich op het bereiken van koolstofneutraliteit. Eind 2022 hadden zeven van de elf fabrieken het CarbonNeutral® gebouwcertificaat behaald. Bovendien heeft het bedrijf zijn broeikasgasemissies in de eigen activiteiten met 18,5 procent verminderd ten opzichte van de baseline 2018. 

Paulig streeft ernaar, om tegen 2030, 70 procent van de netto-omzet te laten voortkomen uit producten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet bevorderen. In lijn met dit doel werd begin 2022 het nutritioneel kader van Paulig gepubliceerd. Dit kader is gebaseerd op een verdere ontwikkeling van de Nutri-Score die op de voorkant van verpakkingen staat. De producten van Paulig werden tegen dit kader afgetoetst. Het kader is ondertussen geïntegreerd in productontwikkelings- en innovatieprocessen.  

In 2022 ging Paulig van start met de ontwikkeling van een bedrijfsbreed due diligence-proces voor mensenrechten. Dit kader heeft tot doel de bescherming van de mensenrechten in de activiteiten en de waardeketen van het bedrijf te garanderen.  

Het jaarverslag van Paulig, met inbegrip van de jaarrekening en het duurzaamheidsverslag, werd gepubliceerd op 31 maart 2023.  

Paulig Jaarverslag 2022

Download high resolution images