Bij Paulig vinden we onszelf elke keer opnieuw uit en blijven we hartstochtelijk op zoek naar nieuwe smaken, oplossingen en werkwijzen. We hebben daarbij oog voor de nieuwe generatie: jongeren en onze kinderen dus. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van toekomstige generaties, zijn onze sponsorprogramma's volledig op hen gericht. 

Het is ons doel om langdurige sponsorrelaties aan te gaan, die passen binnen onze corporate en marketingcommunicatie, en die aansluiten op onze focusgebieden voor duurzaamheid.

We richten ons op drie gebieden:    

  • ondersteuning van kwetsbare kinderen en jongeren;
  • een gezonde leefstijl;
  • milieubewustzijn en klimaatinitiatieven. 

Sponsoraanvragen

Het doel van Paulig hebben we verwoord als “Een leven vol smaak”, en we zetten ons in voor een positief effect op mens én planeet. Voor een zo groot mogelijke impact van onze sponsoring hanteren we een aantal criteria die u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. 

  • Past het project goed bij het doel van Paulig? 
  • Staat uw organisatie geregistreerd als goed doel of non-profitorganisatie? 
  • Ondersteunt het project kinderen en jongeren? 
  • Past het project binnen een van onze drie domeinen: ondersteuning van kwetsbare kinderen en jongeren, een gezonde leefstijl, of milieubewustzijn en klimaatinitiatieven?
  • Ondersteunt het project onze focusgebieden voor duurzaamheid: gezondheid en welzijn van mens en planeet, een eerlijke en inclusieve manier van werken, of klimaat- en natuuracties?
  • Kunnen we onze expertise op het gebied van voedsel en onze producten inzetten?
  • Kunnen we onze gedreven Paulig-medewerkers erbij betrekken? 

Paulig sponsort geen projecten die een negatieve impact hebben op het milieu of die op welke wijze dan ook worden gezien als discriminerend. 

Wilt u een aanvraag doen voor sponsoring?  
Bij het indienen van uw sponsoraanvraag gaat u akkoord met het privacybeleid van Paulig

Voor productdonaties door Paulig (koffie), Poco Loco of Zanuy verwijzen we naar hun websites. 

Save the Children

A teacher from Save the Children in a class room.

Paulig heeft zich in de afgelopen 4 jaar samen met Save the Children in India ingezet voor kinderen uit de dorpen waar specerijen worden verbouwd. We zorgen dat kinderen uit 30 dorpen weer naar school gaan en zo hun recht op onderwijs genieten. Lees verder.

DEI & Pride 

Paulig logotype in Pride colors

Mensenrechten en gelijkheid zijn kernwaarden voor Paulig. Wij waarderen elke persoon als een individu en een professional en we verwachten hetzelfde van onze leveranciers en partners. Om onze inzet voor een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek te versterken, hebben we een Diversity, Equity and Inclusion (DEI) beleid gelanceerd.

We zijn ook een samenwerking aangegaan met Workplace Pride, een Nederlandse non-profitorganisatie die zich richt op LGBTIQ+ inclusie op de werkplek. Deze internationale samenwerking versterkt onze inzet om de rechten van LGBTIQ+ medewerkers te ondersteunen in alle landen waar Paulig actief is. En in 2023 heeft Paulig voor het derde jaar op rij de handen ineengeslagen met Helsinki Pride. Helsinki Pride is het grootste culturele en mensenrechtenevenement gericht op seksuele en genderminderheden in Finland. Lees meer.

SOS Kinderdorpen

A child writing on a smartphone

Paulig heeft een nieuwe driejarige overeenkomst getekend met SOS Kinderdorpen. Paulig blijft de hoofdsponsor van de welzijnsorganisatie voor kinderen in Finland en ondersteunt de ontwikkeling van Läksyapu, een vorm van huiswerkbegeleiding, en Apuu, een chatplatform voor kinderen. Lees verder