Paulig publiceerde zijn jaarverslag op 31 maart 2023 samen met zijn duurzaamheidsrapport voor 2022. Het rapport beschrijft in detail de vooruitgang die we hebben geboekt richting Pauligs Sustainability Approach 2030.

Hoogtepunten van 2022:

 • We hebben de uitstoot van broeikasgassen van onze bedrijfsactiviteiten met 18,5% verminderd ten opzichte van de nulmeting uit 2018. Onze ambitie is om tegen 2030 de broeikasgasemissies van onze eigen bedrijfsactiviteiten met 80% terug te dringen en die van onze waardeketen met 50%. 

 • Ons kortetermijndoel is om voor eind 2023 alle fabrieken klimaatneutraal te maken. Begin 2023 hebben zeven van onze elf fabrieken het CarbonNeutral® gebouwcertificaat behaald. 

 • We hebben klimaatprojecten gelanceerd specifiek gericht op koffie om op die manier landbouwmethodes te implementeren die goed zijn voor het klimaat. Deze projecten vormen een gezamenlijke inspanning van Paulig, hun partners en koffieboeren. 

 • We hebben het Paulig Nutrition KPI Framework in productontwikkeling en innovatieprocessen doorgevoerd als leidraad voor productontwikkeling. We hebben een kader opgesteld waarin we definiëren wat we precies bedoelen met een product dat positief bijdraagt tot de volksgezondheid. Eind 2022 bestond 46% van onze omzet uit producten die de gezondheid bevorderen. 

 • We hebben een pakket met onderwijsmateriaal ontwikkeld voor basisscholen in Finland, zodat leerlingen meer leren over voedselverspilling. 

 • We hebben ons initiatief voor de duurzame inkoop van specerijen uitgebreid. Eind 2022 was 51% van het inkoopvolume van de zes belangrijkste kruiden extern geverifieerd als duurzaam. De zes specerijen zijn: zwarte peper, ui, Indiase pepers, kurkuma, komijn en oregano.

Cover photo annual report

Toekomstplannen:

 • We passen de Paulig Duurzaamheidsaanpak 2030 zo aan dat deze de risico's en kansen van duurzaamheid voor ons bedrijf weerspiegelt. Ook willen we dat deze voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden van ons bedrijf. 

 • Ons streven is dat al onze fabrieken in zes landen het CarbonNeutral® gebouwcertificaat tegen eind 2023 toegekend krijgen. 

 • We versterken de samenwerking met onze partners en leveranciers om landbouwmethodes in onze koffie- en tarwewaardeketens te integreren die goed zijn voor het klimaat. Verder willen we tegen 2025 de uitstoot van onze logistiek met 25% verminderen. 

 • We hebben een nieuw strategisch initiatief in het leven geroepen waarmee we de ambitie waarmaken om voedselverlies in onze waardeketen tegen 2030 te halveren. Begin 2023 zijn we hiermee begonnen en de focus ligt daarbij op onze eigen bedrijfsactiviteiten en magazijnen. 

 • Tegen 2030 willen we dat 70% van onze netto-omzet voortkomt uit producten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet bevorderen. We streven ernaar vooruitgang te boeken op dit gebied. Daarom zijn we begonnen met de ontwikkeling van een kader waarmee we, op weg naar een gezondere planeet, aandachtsgebieden kunnen evalueren en bepalen. 

 • We blijven de externe duurzaamheidsverificatie van onze waardeketens voor specerijen ontwikkelen. We willen daarbij de volledige verificatie van de zes belangrijkste specerijen tegen 2025 afgerond hebben. Tegelijkertijd breiden we de externe verificatie ook uit naar andere specerijen en kruiden. We blijven ons bedrijfsbrede managementmodel voor mensenrechten en ons due diligence-proces verder ontwikkelen, zodat we de mensenrechten in acht nemen in onze bedrijfsactiviteiten en waardeketen. Bovendien voldoen we zo aan de steeds hogere eisen op het gebied van mensenrechten en due diligence voor het milieu.

Paulig duurzaamheidsverslag:

Scope 3 GHG Inventaris

Meer info

Paulig's Annual Report 2022
Paulig's Jaarverslag 2022 (Engels)
Ambities Duurzaamheid
Lees meer over onze Duurzaamheidsaanpak 2030