2.9.2021 Artikel

Vigtigheden af føde- og drikkevareemballering kan ikke understreges nok, da det har en betydelig indvirkning på produkternes beskyttelse og holdbarhed. Emballagens vigtigste funktion er at beskytte føde- og drikkevarer og potentielt forbedre deres holdbarhed. Hos Paulig vil vi aldrig gå på kompromis med produktkvalitet og fødevaresikkerhed i vores arbejde mod vores bæredygtige mål for emballage.

Vi har spurgt Kati Randell, Pauligs strategiske Packaging Development Manager, om udfordringerne inden for fødevareemballage. Hvordan kan vi hos Paulig sikre, at vores produkter pakkes i bæredygtige materialer, der beskytter produktet? Det er ikke let at opnå disse mål, og de udgør en række udfordringer.

Genbrug spiller en vigtig og udfordrende rolle

Når det drejer sig om miljøvenlig emballage, er genbrug en af ​forudsætningerne. Det er også et aktuelt emne, man diskuterer bredt. Vores hovedfokus nu er at udvikle emballage, så al emballage inden 2025 kan genbruges.

“Det er fantastisk, at så mange forbrugere foretrækker at sortere tom emballage. Men genbrug er så meget mere end blot at sortere sin emballage, det kræver også, at materialet faktisk kan genbruges, og at det ender et sted, hvor det kan genbruges. Genbrugsmetoder er nødt til at blive mere udbredt og udvikles rundt om i verden. Og der skal også være en efterspørgsel efter genbrugsmaterialer. Hele værdikæden, herunder producenter af emballageråvarer, emballageproducenter, fødevareproducenter og skrotsamlere, skal samarbejde om at forbedre genanvendeligheden af ​​emballage”, siger Kati.

En anden udfordring er manglen på en tydelig definition for genanvendelse i EU. Det betyder, at der uundgåeligt vil være store forskelle mellem landene med hensyn til, hvordan de håndterer genanvendelse, og hvad kriterierne for genanvendelighed faktisk er. Manglen på en fælles definition og standarder skaber udfordringer for virksomheder, der arbejder på forskellige markeder med hensyn til at udvikle emballager, der kan genbruges på forskellige markeder. Der findes dog frivillige samarbejdsinitiativer såsom initiativet Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX). Paulig har valgt at bruge CEFLEX’s retningslinjer for udvikling af emballagegenanvendelighed. I tråd med retningslinjerne opfylder 86 procent af forbruger-/OOH-emballagen målt i vægt og al transportemballage hos Paulig allerede dette mål.

Vedvarende og genbrugsmaterialer er det næste skridt

Selvom ​​emballageandelen i vores produkters CO2-aftryk er relativt lille, normalt mindre end 10 procent, har vi forpligtet os til at arbejde hen imod cirkularitet og udvikling af emballage med lavere CO2-aftryk for alle vores produkter. Næste skridt er at øge andelen af ​​vedvarende og genbrugsmaterialer. “Hos Paulig er vores mål at sikre, at al vores emballage er lavet af vedvarende eller genbrugsmaterialer inden 2030. At opnå dette mål kræver en masse langsigtet arbejde og samarbejde for at finde løsninger på alle udfordringerne med hensyn til tilgængelighed og pris på nye materialer, kvaliteten af ​​vores produkter samt kørbarhed på pakkelinjer”, siger Kati.

Plastik er uvurderligt som emballagemateriale

Plastik bruges i føde- og drikkevareemballage, fordi det beskytter produktet ekstremt godt og forhindrer madspild. Plastik bliver dog ofte kritiseret af forbrugere som værende skadeligt for miljøet. Som med alle andre materialer er den korrekte sortering af plastik altafgørende i forhold til at forhindre miljøforurening. Meget plastikemballage til føde- og drikkevarer kan genbruges og få et nyt liv i nye produkter. Men visse former for emballage, især flerlagsplastikemballage, har brug for at blive udviklet, så det er egnet til genbrugsprocesser.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på sortering og genbrug og minde folk om, at ingen former for emballage bør ende i naturen”, siger Kati.

Paulig investerer i at finde nye løsninger

Paulig har arbejdet innovativt i mange år for at forbedre bæredygtigheden for ​​emballage sammen med sine kunder og samarbejdspartnere. “Vi har mange succeshistorier, men der er også talrige projekter og initiativer, der ikke lykkes. Vi investerer i emballageudvikling og samarbejdet om disse projekter er vigtigt for os”, siger Kati.

“Man finder aldrig nye løsninger, hvis man ikke har modet til at investere ressourcer i innovative projekter.”

Du kan læse mere om vores initiativer til udvikling af emballage:

  • Pulled Oats® har skiftet til mere holdbar papemballage, der yder bedre beskyttelse mod brud, beskytter produktet og hjælper med at reducere madspild. Ved at udskifte plastikemballage med plastfilm blev mængden af plastik reduceret med 30 procent.

  • Samarbejdet med Mondi førte til en udskiftning af fossilbaserede råmaterialer i laminatet af Pauligs førsteklasses kaffe med et fornybart, sukkerrørsbaseret materiale. Nu, i samarbejde med UPM, har vi testet råmaterialer baseret på tallolie i laminatet for Paulig Café New York.

  • I Santa Marias tortillaemballage udskiftede Paulig en del af plastikken med papir i 2019. Det reducerede CO2-aftrykket med 35 %.

  • Paulig deltog i denne forskning, der blev ledt af Den teknologiske Forskningscentral (VTT) i Finland, som havde til hensigt at udvikle genanvendeligt materiale til fødevareindustrien for at erstatte fossilbaseret plastik. Det er et eksempel på et projekt og innovation, der endnu ikke opfyldte alle de krav, industrien stillede, men gav os alle værdifuld viden.

I fremtiden har vi til hensigt at fortsætte med at investere i og udvikle emballagematerialer med vores samarbejdspartnere. Nu er fokus på genanvendelige materialer, og vi vil fortsætte med tortilla- og kaffepakker.

Vores mål er at være en bæredygtig frontløber inden for føde- og drikkevareindustrien og opfordre alle andre til at foretage bæredygtige valg.