15.7.2021 Artikel

Europa-Kommissionen offentliggjorde i går pakken Fit for 55, der sigter mod en 55 % reducering af drivhusgasemissioner inden 2030 sammenlignet med niveauerne i 1990. Hos Paulig byder vi EU’s klimaambition velkommen og forpligter os til begrænsningen af den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 °C i vores drift og værdikæde.

Klimapakken Fit for 55 omfatter 12 forslag, der har til formål at skubbe Europa hen mod sit mål om at blive verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. Det er afgørende at opnå en reduktion af drivhusgasemissioner på 55 % for Europas langsigtede klimaambition.

Hos Paulig har vi forpligtet os til at reducere drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 80 % og vores værdikæde med 50 % inden 2030 i tråd med Parisaftalens 1,5 °C.

Klimapakken Fit for 55 understøtter også vores kortsigtede klimamål om at nå CO2-neutrale produktionsanlæg inden 2023 og at reducere vores emissioner fra logistik med 25 % inden 2025.

“Jeg er glad for at meddele, at vi allerede har taget fantastiske skridt mod vores klimaambitioner. I 2020 reducerede vi drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 18 % sammenlignet med 2018 som udgangspunkt og blev den første føde- og drikkevarevirksomhed i Finland til at få klimamål godkendt af initiativet Science Based Targets. For at drive et CO2-neutralt landbrug blev vi også en af ​​Svensk Kolinlagrings udviklingspartnere i et pilotprojekt, hvis formål er at opnå certificeret kulstofbinding inden 2023”, siger Lea Rankinen, Pauligs direktør for Sustainability and Public Affairs.

Vuosaari roastery carbon neutral

Vores næste kortsigtede mål er at gøre alle vores ti fabrikker CO2-neutrale inden udgangen af 2023 og at reducere vores emissioner fra logistik med 25 % inden 2025. I dag har vi fået CarbonNeutral®-certifikat for fire ud af vores ti produktionsanlæg, og vi er for nylig begyndt at bygge en ny tortilla-fabrik, som vi har til hensigt at gøre CO2-neutral fra begyndelsen.

På logistikfronten har vi præsteret at skære i drivhusgasemissioner fra  havnelogistikken i Vuosaari med op til 90 % sammen med vores samarbejdspartnere. I Sverige har vi reduceret CO2-emissioner fra transport med 85 % ved at skifte til vedvarende brændstof for vores største forsendelser af Tex Mex-produkter.

Som et næste tiltag vil forslagene i Fit for 55 blive drøftet af Rådet for Den Europæiske Union og EU-parlamentet.

“Når forslagene kommer til at indgå i EU’s lovgivningsproces, beder vi alle om at have høje ambitionerne og støtte samarbejde, innovation og videnskab for at nå det fælles mål”, siger Lea Rankinen.

Pauligs bæredygtighedstilgang 2030 er baseret på FN’s mål for bæredygtig udvikling og omfatter tre fokusområder og ambitioner. Læs om vores bæredygtighedstilgang frem mod 2030.

Paulig Sustainability Approach SE

 

Læs mere om klimapakken Fit for 55 på Europa-Kommissionens hjemmeside.