14.9.2021 Artikel

Vidste du, at omkring en tredjedel af al den mad, der produceres i verden, bliver smidt i skraldespanden? Det svarer til 1,3 billioner ton mad, og ifølge skøn kunne op til to milliarder mennesker få mad fra dette spild. Hos Paulig forpligter vi os til den globale udfordring at reducere madspild med 50 % inden 2030, og vi gør vores del for at minimere madspild i vores egen drift. Hvilke konkrete tiltag er allerede blevet taget for at reducere madspild og andre klimaeffekter af mad i driften?

Tortilla factory in Belgium

 

Minimering af madspild på tortillafabrikker

Vidste du, at en del af tortilladejen fra fremstillingen af ​​vores tortillas kan genbruges i processen for at forhindre madspild? På vores tortillafabrikker reducerer vi madspild ved at anvende en del af tortilladejen til at indgå i fremstillingen igen. Det påvirker ikke kvaliteten af dejen at genbruge en del af den igen.

På vores tortillafabrik i Landskrona i Sverige har vi også som samarbejdspartner en lokal svineavler, Bengt Bengtsson, der bruger affaldet fra vores tortillaproduktion til produktionen af ​​dyrefoder. Bengts gård ligger tæt på vores tortillafabrik, derfor er der kort transportafstand, hvilket giver en lavere miljøbelastning.

 

Paulig giver nyt liv til sit kaffeaffald

Al kaffeaffald fra Pauligs kaffeproduktion i Finland anvendes i biogasproduktion, komposteres eller sælges som råvare til anden anvendelse.

Pauligs inkubator, PINC, investerede i en dansk opstartsvirksomhed, Kaffe Bueno, som omdanner kaffeaffald fra Pauligs Vuosaari-risteri i Helsinki til værdifulde ingredienser til kosmetik, nutraceuticals og funktionelle fødevarer.  Samarbejdet mellem Kaffe Bueno og PINC startede med testning af omdannelsen af malet kaffeaffald fra vores risteri. Testperioden førte til en forretningsaftale, hvor Paulig nu er investor i Kaffe Bueno-forretningen, og biproduktet fra kaffeproduktionen bruges som råvare af høj værdi.

Vuosaari-risteriet og Robert Paulig-risteri har opnået en CarbonNeutral®-certificering. Al Pauligs kaffe i Finland ristes ved hjælp af biogas, og vores største kafferisteri i Vuosaari har kørt på biogas siden august 2015.

 

Paulig og universitetet i Helsinki har lanceret en unik referenceundersøgelse: Mål om at reducere fødevarespild i Pauligs værdikæde

Vi har lanceret en referenceundersøgelse for at undersøge fødevarespild i vores råmaterialeforsyningskæde sammen med Helsinkis institut for bæredygtig videnskab (HELSUS) på universitetet i Helsinki. Formålet med forskningen er at fastslå den aktuelle tilstand af fødevarespild på opstrømsstadier og finde nye måder at reducere fødevarespild i råvareforsyningskæden. 

“Der genereres fødevaretab og -spild på ethvert stadie i fødevareværdikæden. Dette samarbejde fokuserer på opstrømsstadier af værdikæden. Vi ønsker at forstå, hvilke produktkategorier og råmaterialer, der genererer den største påvirkning, og finde ud af, hvilke afhjælpningsmuligheder vi har i de lande, råvarerne kommer fra”, siger Lea Rankinen, Pauligs direktør for Sustainability and Public Affairs.

Denne undersøgelse vil gavne alle fødevareproducenter, da resultaterne bliver offentligt tilgængelige.

Udvikling af emballage

Paulig investerer kraftigt i udvikling af emballage. Vigtigheden af føde- og drikkevareemballering kan ikke understreges nok, da det har en betydelig indvirkning på produkternes beskyttelse og holdbarhed. Emballagens vigtigste funktion er at beskytte føde- og drikkevarer og potentielt forbedre deres holdbarhed. Emballage spiller en vigtig rolle mht. at undgå madspild.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde.