12.5.2023 Press release
Den internationale fødevarevirksomhed Paulig har grundlagt en klimafond, for yderligere at sætte skub i reduktionen af klimapåvirkninger i virksomhedens værdikæde. Fonden, som råder over 20,1 mio DKK i 2023, vil blive allokeret til projekter, der har til formål, at reducere klimapåvirkningen i Pauligs hvede- og kaffeværdikæder, i logistik og i Pauligs egne produktioner. Projekterne udvælges på en årlig basis og implementeres sammen med Pauligs partnere og leverandører. I tillæg til fonden arbejder Paulig fortsat med sine bæredygtighedsinitiativer for at nå sine ambitiøse klimamål. 

Vores ambition er at være et forbillede i fødevarebranchen, og vores målsætning er at reducere udledningen af drivhusgasser fra vores egen produktion og forretning med 80% og fra vores værdikæde med 50% i 2030. Med denne nye fond vil vi styrke vores effektivitet og speed to market af vores tiltag, forbedre vores innovative evner og accelerere vores udvikling indenfor vores ambitiøse klimamål. Fonden giver os muligheden for at drive de projekter, der har den største effekt på vores værdikæde på forretningsniveau.” siger Lea Rankinen, Director, Sustainability & Public Affairs hos Paulig. 


Paulig har ved hjælp af en beregningsmodel, der med udgangspunkt i en omkostning pr. udledning pr. ton, fundet fondes beløb. Beløbet bestemmes på årsbasis og udgør i 2023 2,7 mio EUR eller 20,1 mio DKK.


Vi har brugt vores interne kulpris på 50 EUR pr. Co2 ton, som styringsværktøj for at sætte det rigtige beløb til at sænke vores klimabelastning. Dette beløb er en omkostning, der nu er integreret i vores finansielle plan og i vores årlige budgetter. Ved at benytte kulpris-beregningsmetoden i vores finansielle planlægning, giver det os gennemsigtighed og forståelse for, at CO2 udledning har effekt på vores P&L og hvilke investeringer vi vælger.” siger Juha Väre, Paulig’s CFO.


Fokus på hvede og kaffe


Fondens budget er allokeret til strategiske projekter i Paulig. I udvælgelsen har man lagt vægt på hvert projekts potentiale for at reducere klimapåvirkning og styrke innovation, omkostningseffektivitet og muligheden for at skalere projektet. Fondens midler er primært allokeret til Pauligs værdikæde- og logistikarbejde med hvede og kaffe. Øvrige projekter er linket til at reducere miljøpåvirkningen i Pauligs egne produktioner, som fx arbejdet med Co2 neutralitet på endnu flere af Pauligs fabrikker. 


Kriteriet for at udvælge projekter, baserer sig på Pauligs forretningsstrategi, bæredygtighedstilgang og SBTi* mål. Da hvedetortillas og kaffe har størst klimapåvirkning i vores værdikæde, skal reduktionen primært findes i råvarehøsten og ved at forfine vores produktionsmetoder. De fleste af projekterne gennemføres med vores leverandører og partnere, for når vi arbejder sammen, kan vi finde på bedre og mere innovative løsninger.” siger Lea Rankinen.


Klimapåvirkningen fra projekterne måles ved at bruge relevante kulstofregnskabsstandarder og udviklingen følges løbende.
Vi overvåger udviklingen på vores klimaprojekter og måler op mod målsætninger og budgetter. Målet er at gøre best practice til rutiner og få dem indlejret i vores almindelige forretning. Vi vil også skalere de innovationer, metoder og teknologier vi finder i projekterne, ind i vores egen værdikæde.” Siger Lea Rankinen.


Paulig har allerede en del klimaprojekter, der støtter mere bæredygtige landbrugsmetoder i forbindelse med hvede og kaffe. Paulig vil fortsætte sit arbejde mod ambitiøse bæredygtighedsmål. Læs mere om dette på Pauligs hjemmeside her.


*SBTI Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, som fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at virksomhedens klimamål stemmer overens med klimavidenskaben. SBTi er styret af FN’s Global Compact, WWF, CDP og WRI. https://sciencebasedtargets.org/

Mere information 
communications@paulig.com  


Om Paulig:  
Paulig er en føde- og drikkevarevirksomhed grundlagt i 1876. Den har altid været en familiedrevet virksomhed og hovedkontoret ligger stadig i Helsinki, Finland. Vi er omkring 2.450 medarbejdere i 13 europæiske lande og vores samlede omsætning i 2022 var 1,1 mia Euro.
Vi mener, at smag er nøglen til en bedre verden, så vi bliver ved med at udforske nye ideer, teknikker og ingredienser. Vores mission er at fremme en bæredygtig og spændende mad- og drikkekultur – for a life full of flavour. Paulig brands er Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco and Zanuy. www.pauliggroup.com

Download billeder i høj opløsning