Pauligs bæredygtighedstilgang 2030 er baseret på FN’s mål for bæredygtig udvikling og omfatter tre fokusområder og ambitioner:

Ambitons

1. Produkter og tjenesteydelser, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten

Vores ambition er, at 70 % af vores produkter og tjenesteydelser inden 2030 muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten. Vores produktportefølje er næsten 100 % plantebaseret i dag, og vi vil fortsætte med at udvikle vores produkter i en sundere retning samt innovere nye produkter, der er gode for både mennesker og planeten. Vi har også som mål systematisk at reducere vores produkters CO2-aftryk samt inspirere forbrugerne til at træffe bæredygtige valg.

2. Klimahandling og cirkularitet

Paulig er en af de førende virksomheder inden for fødevareindustrien, og vi har vidensbaserede klimamål, der er blevet godkendt af initiativet Science Based Targets. Vi har påtaget os vores del af ansvaret ved at støtte Business Ambition-kampagnen for 1,5 °C og forpligtelsen til at begrænse den globale temperaturstigning til et maksimum på 1,5 °C i vores drift og værdikæde. De mål, som Paulig satte for godkendelsen, var de mest ambitiøse, der var tilgængelige gennem processen for initiativet Science Based Targets. Vores ambition er, at vi inden 2030 vil reducere drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 80 % og i vores værdikæde med 50 %.

3. Rimelig og inkluderende måde at arbejde på

Vores mål er at være en rimelig og inkluderende samarbejdspartner og arbejdsgiver i hele værdikæden. Al vores kaffe kommer allerede 100 % fra verificerede, bæredygtige kilder og vi har til hensigt at udbygge dette arbejde til også at omfatte andre råvarer. Målet er, at alle vores råmaterialer fra højrisikoområder kommer fra bæredygtige kilder verificeret af eksterne parter inden 2030. Det vil kræve en mere systematisk due diligence-proces og en holistisk måde at arbejde sammen med vores leverandører og andre samarbejdspartnere (f.eks. civilsamfund) på i hele vores værdikæde. Vi fortsætter med at udvikle vores værdidrevne virksomhedskultur for at sikre, at alle vores medarbejdere opfatter Paulig som en rimelig og inkluderende virksomhed.