31.3.2023 Press release

I 2022 voksede Pauligs totalomsætning med 14 procent og blev for første gang nogensinde på mere end EUR 1 milliard. Væksten i totalomsætning skyldtes prisstigninger og opkøbet af Liven, en innovativ spansk snackvirksomhed. Men den globale stigning i priserne på råvarer, energi, transport og andre omkostninger - der blev yderligere accelereret af krigen i Ukraine - resulterede i svækket operativ lønsomhed.

Det sammenlignelige driftsresultat blev på EUR 44,2 millioner sammenlignet med EUR 95,3 millioner i 2021. Den faktor, der har påvirket faldet i det sammenlignelige driftsresultat mest, har været den betydelige stigning i prisen på grøn kaffe. IFRS' driftsresultat var på EUR 5,8 millioner inklusive afskrivning af aktier fra en associeret virksomhed (FUCHS) samt tilbagetrækning fra russiske forretninger. Derudover påvirkede dårlige resultater fra finansielle investeringer yderligere nettoresultatet negativt, så det blev på EUR -19,9 millioner.

Nøgletal 2022 

  • Pauligs totalomsætning var EUR 1.105,5 millioner (966,3)  
  • Ud af den samlede omsætning kom 52 (54) procent fra de nordiske lande og 48 (46) procent fra andre lande  
  • Det sammenlignelige driftsresultat blev EUR 44,2 millioner (95,3), hvilket svarer til 4,0 procent af totalomsætningen (9,9)  
  • IFRS' driftsresultat blev EUR 5,8 millioner (95,3)
  • Nettoresultatet blev EUR -19,9 millioner (85,3)

”2022 var på mange måder et historisk år for Paulig. Virksomhedens totalomsætning blev højere end EUR 1 milliard - for første gang nogensinde hos Paulig - og vi købte og afskrev virksomheder samt åbnede en ny fabrik i Belgien i et meget turbulent år. Selvom vores totalomsætning voksede signifikant på grund af flere prisstigninger, blev vi indhentet af den globale inflation, hvilket resulterede i svagere lønsomhed sammenlignet med forrige år. Vi vil fortsætte med at drive væksten og forventer, at både totalomsætning og lønsomhed vil stige i 2023,” siger Rolf Ladau, CEO i Paulig.

For at accelerere væksten inden for Tex Mex- og Snacking-kategorierne i Europa, købte Paulig den innovative spanskbaserede snackvirksomhed Liven. Paulig åbnede også en ny tortillafabrik i Belgien for at styrke sin position som markedsleder på Tex Mex-markedet i Europa.

Derudover afviklede Paulig brandet den intellektuelle ejendom samt R&D-funktionen hos Gold&Green. Som følge af krigen i Ukraine traf Paulig en strategisk beslutning om at trække sig ud af det russiske marked og afsluttede salget af sin russiske virksomhed i maj.

Stærk vækst i Tex Mex-kategorien

Salget inden for Tex Mex-kategorien voksede med 10,2 procent i 2022. Det er Pauligs ambition at fordoble sine europæiske Tex Mex-forretningerne, og den nye tortillafabrik i Belgien, kombineret med købet af Liven, vil styrke Pauligs position som markedsledende inden for Tex Mex i Europa samt understøtte væksten i snacking-kategorien.

Inden for kaffe-kategorien voksede Pauligs kaffesalg med 16,4 procent. Paulig fortsatte med at innovere og lancere nye varianter. Derudover opnåede Paulig Mundo-kaffe kulstofneutralitetscertificering som det første produkt fra Paulig nogensinde. I Finland og de baltiske lande var det samlede kaffesalg lavere sammenlignet med detforegående år, primært på grund af de udfordrende markedsforhold inden for kategorien samt høj inflation.

Derudover var vores salg inden for aroma-kategorien på niveau med forventningerne.

Adskillige milepæle inden for bæredygtighed

I 2022 skabte Paulig betydelige fremskridt i forhold til sine bæredygtighedsmål, der er baseret på FN's globale mål for bæredygtighed. Virksomheden har ambitioner om at reducere kulstofudledningen fra egne operationer med 80 procent i 2030 samt at yderligere reducere med 50 procent i værdikæden sammenlignet med 2018 basislinjen.

I 2022 øgede Paulig sin indsats for at reducere kulstofudledningen i værdikæden. Virksomheden fortsatte samarbejdet med Lantmännen om at reducere kulstofudledningen inden for værdikæden for hvede. I 2022 blev der også startet klimaprojekter inden for kaffeproduktionen for at inspirere til implementering af klimavenlige dyrkningsmetoder. Disse projekter sker i et samarbejde mellem Paulig, vores samarbejdspartnere og kaffedyrkerne.

Inden for sin egen drift fokuserede Paulig på at opnå kulstofneutralitet. Ved slutningen af 2022 havde 7 ud af 11 fabrikker fået CarbonNeutral®-bygningscertificering. Dertil kommer, at virksomheden har reduceret sin drivhusgasudledning med 18,5 procent sammenlignet med basislinjen i 2018 i sine egne operationer.

Det er Pauligs ambition at 70 procent af vores nettosalg i 2030 skal komme fra produkter og tjenester, der styrker sundhed og velvære hos både mennesker og planeten. I tråd med dette mål publicerede Paulig sin ernæringsstruktur tidligt i 2022. Strukturen er baseret på en yderligere udvikling af modellen for ernæringsdeklaration på forsiden af pakken, Nutri-Score, og Pauligs produktportefølje er blevet vurderet i forhold til denne struktur. Strukturen er integreret i produktudviklingen og innovationsprocesserne.

I 2022 indledte Paulig udviklingen af en due diligence-proces i forhold til menneskerettigheder i hele virksomheden. Det er målet for denne struktur at garantere beskyttelse af menneskerettighederne på tværs af virksomhedens operationer og værdikæde.

Pauligs årsrapport, inklusive årsregnskab og bæredygtighedsrapport publiceret 31 marts 2023. 

Paulig Annual Report 2022

Ønskes yderligere information, kontakt venligst: 
Anu-Maaria Vaalama  
Direktør, Corporate Communications og Brand   

anu-maaria.vaalama@paulig.com
+358 40 766 78 34   

Download billeder i høj opløsning