Exploring Great Taste

Vår mission och handskrivna kärnbudskap beskriver vår affärsverksamhet. Det fungerar som vår kompass i all daglig och långsiktig verksamhet. Det är också ett uttryck för den inspiration, passion och det engagemang som driver vårt bolag framåt.

Vår vision

The Nordic challenger loved and valued for reshaping the world of pure taste experiences

Som ett familjeägt livsmedelsföretag ser vi nya möjligheter i en föränderlig värld. Ny teknologi, smartare kök, omni-uppkoppling, medvetna konsumenter, gröna städer och nya köpvanor utmanar ett konventionellt tänkande. Det verkar som om ju mer avancerade samhället blir, desto mer söker vi efter balans och välbefinnande i våra liv. Och det är som musik i öronen för ett passionerat företag som Paulig.

Våra värderingar

Vår kultur bygger på våra värderingar, som är funna av våra medarbetare – av ett team som kallades Culture Explorers. Vi är stolta över de här värderingarna som formar vårt företags karaktär. De styr inte bara hur vi tänker och beter oss, utan påverkar också hur vi fattar beslut, både som individer och som en organisation.

Stay Curious

 • Vi värdesätter innovation och genuint entreprenörskap
 • Vi söker nya insikter om våra konsumenters vanor och liv
 • Vi söker och utforskar kontinuerligt de bästa smakerna 
 • Vi har modet att utmana och söka nya svar

Strive for Excellence

 • Vi värnar om kvaliteten i alla aspekter av vårt arbete och vår affärsverksamhet
 • Vi är proaktiva och strävar efter ständig förbättring
 • Vi är målorienterade, snabba och resultatfokuserade i allt vi gör  
 • Vi har ett långsiktigt engagemang för en hållbar utveckling

Grow Together

 • Vi vårdar och bygger långsiktiga relationer med våra kunder 
 • Vi uppmuntrar mångfald för att uppnå mer  
 • Vi leder genom att sätta exempel och ger varandra möjlighet att växa  
 • Vi är öppna och inspirerar varandra tillsammans att anta nya utmaningar