Engagerade och motiverade medarbetare är den viktigaste ingrediensen för att bygga vår framtid in i det nya. På Paulig mäter vi regelbundet medarbetarnas engagemang, motivation och kvaliteten på ledarskapet. Resultaten i vår medarbetarundersökning visar att nivån på engagemang är mycket stark inom Paulig.

Talang

Vårt mål är att stärka medarbetarnas kompetens, färdigheter och förmågor genom att erbjuda möjligheter till kunskapsdelning och kompetensutveckling.

Med vår koncernövergripande prestationshanteringsprocess strävar vi efter att säkerställa att strategin genomförs framgångsrikt. Processen säkerställer att våra medarbetare har regelbundna möjligheter att diskutera sin prestation och personliga utveckling.

I vår interna utbildningsprogram Taste Academy förvärvar våra medarbetare kunskap kring smak. Inom utbildningsprogrammen är det möjligt att träna och utveckla sin vetskap kring kaffe och god smaker, allt för att säkerställa att vi på Paulig fortsätter att ha den bästa kunskapen kring smakupplevelser.

Kultur

Vår kultur Paulig Way är sättet vi arbetar på och skapar saker här hos oss.

Våra värderingar är en stabil del av vår kultur och varje år väljs ambassadörer, som representerar våra värderingar, ut bland Pauligs medarbetare.

Vi utvecklar kontinuerligt välbefinnandet för hela personalen med fokus på fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Målsättningen är att stödja våra medarbetares välmående före, under och efter arbetsdagen samt att alla skall trivas på Paulig.

Ledarskap

Ledarskapsförmåga är en nyckelfaktor för hela organisationens framgång, och vi lägger stor vikt vid utvecklingen av chefsarbete och ledarskapskultur.
Syftet med våra ledarskapsprogram är att stödja chefer i deras arbete. Syftet är också att utveckla deras förmåga att finna nya lösningar och modet att ifrågasätta och reformera det dagliga arbetet.

Låter en karriär inom livsmedelsindustrin och vårt löfe "for a life full of flavour" som något för dig? Kom och jobba med oss!

Läs mer

Karin Jonsson 2
Möt våra medarbetare
Open positions header
Se våra lediga tjänster
hero
Pauligs berättelse