Vi värnar om miljön

Sustainability-pauliggroup

 

En god smak börjar med respekt för vår planet. En välmående miljö är grundförutsättningen för tillgång till de råvaror vi använder och för friska människor även i framtiden. Vi har förbundit oss att minska vår miljöpåverkan från odling till produktkonsumtion antingen direkt eller indirekt genom att samarbeta med andra parter.

Klimatförändring och vattenproblem påverkar allt mer livsmedelsproduktionen. Samtidigt orsakar livsmedelsproduktion en stor del av världens växthusgasutsläpp och förbrukar två tredjedelar av jordens sötvatten.  Som livsmedelsföretag är vår verksamhet beroende av naturens gåvor och miljöns välmående. Vår miljöpåverkan sträcker sig över hela värdekedjan från odling till konsumtion. Att uppmärksamma miljöaspekter är därför viktigt för oss både vid beslutsfattande och i vår dagliga verksamhet: när vi väljer och köper råvaror och förpackningsmaterial, väljer och planerar transporter och när vi tar fram produkter i våra egna fabriker. Vi kan emellertid inte göra allting själva, så därför samarbetar vi med bland annat leverantörer och kunder. Vi deltar också i livsmedelsbranschens gemensamma projekt såväl i våra verksamhetsländer som globalt.

För att inrikta miljöarbetet i våra divisioner etablerade vi år 2017 Pauligs koncernövergripande miljöprogram. Vårt mål är att formulera gemensamma miljömål, KPI:er och aktiviteter för koncernen. Dessutom vill vi stödja utbytet av bästa praxis, utveckla våra kompetenser och harmonisera våra arbetssätt mellan divisionerna. Programmet har tre delar:

  • resursutnyttjande inklusive avfall och återvinning/återanvändning
  • reducering av växthusgasutsläppen och energiförbrukningen
  • minskad användning av farliga ämnen och kemikalier. 
Environmental impacts along value chain 2017 swe

Miljöhanteringssystem

Majoriteten av koncernens produktionsenheter har miljösystem certifierade enligt ISO 14001-standarden. Den belgiska enheten har en energieffektivitetscertifiering enligt ISO 55000-standarden.