10.5.2021 Artikel

Paulig streeft ernaar om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de eigen activiteiten te verminderen met 80% en de uitstoot over de hele waardeketen te verminderen met 50%. Welke rol speelt de logistieke afdeling van het bedrijf hierin? Rogier Verkarre, Logistics & Operations Director van Paulig, is het best geplaatst om deze vraag te beantwoorden. Hij benadrukt dat het belangrijk is om eerst in kaart te brengen waar de logistieke uitstoot vandaan komt om vervolgens te kijken hoe die zo snel en efficiënt mogelijk geoptimaliseerd kan worden.

Wanneer een bedrijf zichzelf ambitieuze klimaatdoelstellingen stelt, moeten eerst alle aspecten onder de loep genomen worden, van de productie en exploitatie tot het transport en de toeleveringsketen, om er maar een paar te noemen.

Het is een feit dat, op wereldschaal, vervoer een vrij klein deel uitmaakt van de totale uitstoot in de voedsel- en drankenindustrie, maar het percentage kan verschillen naargelang het product in kwestie. Transport neemt echter steeds toe, waardoor de emissies wereldwijd de hoogte in gejaagd worden. Zo wordt transport in de hele industrie een hindernis om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te behalen. Dus moeten er nieuwe oplossingen komen om deze evolutie te stoppen.

Zo werkt Rogier Verkarre, Logistics & Operations Director bij Paulig, de laatste tijd intensief samen met zijn team om de logistieke uitstoot van het bedrijf in kaart te brengen en een stappenplan op te stellen om deze te verlagen.

Als gevolg hiervan heeft Paulig zich ertoe verbonden om zijn logistieke emissies tegen 2025 met 25% te verminderen ten opzichte van een uitgangswaarde in 2018.

Hoe bereik je dit? Om de logistieke uitstoot te verminderen, moet er volgens Rogier Verkarre ingezet worden op drie hoofdcategorieën - al hebben mensen meestal de neiging om zich enkel op de laatste te concentreren.

1. Ga voor elk transport eerst na of het absoluut noodzakelijk is, of het kan vermeden worden. Soms kan je beter kiezen voor een andere, meer efficiënte optie, zegt Verkarre.

"Zo bouwden we in België ons distributiemagazijn vlak naast de productiefaciliteit en verbonden we beide met een brug. Door deze ingreep rijden nu 25.000 vrachtwagens per jaar minder tussen de productielocatie en onze twee distributiecentra die een eind verderop lagen", legt hij uit.

2. Is transport nodig, bekijk dan hoe het kan worden geoptimaliseerd. Dit kan op basis van een netwerk of door de optimalisering van de vrachten. Zo kan je samenwerken met transportpartners die een bepaalde route hebben geoptimaliseerd (bijvoorbeeld per trein of short-sea) of gaan voor een combinatie van opdrachten en vrachten, zodat één enkele dienst kan instaan voor zowel de inkomende als de uitgaande logistiek. Op die manier hoef je geen gebruik te maken van twee verschillende routes die de tegenovergestelde kant op gaan. Logistiek optimaliseren gaat ook over aandacht hebben voor productoptimalisering, waardoor er meer product op een pallet of in een vrachtwagen past.

Verkarre zegt dat optimalisering moet bekeken worden over de volledige bedrijfsketen en dat je moet benoemen waar verbetering nodig is. Soms zat er in het verleden een logica in bepaalde routes terwijl die later verdwenen is.

"Doorheen de geschiedenis van Paulig, dat ook gegroeid is dankzij fusies en overnames, hebben we veel bereikt door op deze manier te werk te gaan. Zo was Poco Loco België bijvoorbeeld oorspronkelijk leverancier van Santa Maria Zweden en bediende Santa Maria, voornamelijk vanuit het distributiecentrum in Estland, Paulig's Business Area East. Op die manier werden dus goederen van onze fabriek in België vervoerd naar Zweden en van daaruit naar Estland, waar de producten opnieuw gelabeld en naar Rusland verzonden werden. Nu gaan de goederen rechtstreeks van België naar Rusland. Hierdoor zijn niet alleen de kosten en emissies verlaagd, we hebben zo ook de time-to-market voor Rusland bijna gehalveerd", beschrijft hij.

3. Implementeer nieuwe technologie en methoden van zodra ze beschikbaar zijn. Dit is de categorie waarop mensen zich het meest focussen. De uitstoot zal in de toekomst verminderen door het gebruik van voertuigen op elektriciteit en gas en van zelfrijdende vrachtwagens. Zo voorspelt Rogier dat nieuwe technologie ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen bij het verder optimaliseren van de logistiek, door bijvoorbeeld transporten ’s nachts te plannen wanneer het rustiger is en zelfrijdende auto's of drones de laatste kilometers van het traject te laten afleggen.

"Voor deze stap zijn we echter afhankelijk van de technologie, van de ontwikkeling en kostenefficiëntie ervan. We kunnen de technologie inzetten van zodra beschikbaar, maar terwijl we daarop wachten, kunnen we veel bereiken door ons te concentreren op de andere twee categorieën", zegt Verkarre.

Van laaghangend fruit tot een meer systematische aanpak

Hoe zien deze principes eruit op Paulig's stappenplan? Eens Rogier Verkarre en zijn team hun doelen hadden gesteld, zijn ze gestart met het elimineren van onnodige routes en het optimaliseren van bestaande routes.

"We hebben ons eerst gericht op het laaghangende fruit. Zo hebben we de route naar Rusland geoptimaliseerd en hebben we alle producten van Paulig voor Midden-Europa geconsolideerd in één centraal magazijn. Dit jaar zijn we gestart met een meer systematische aanpak", zegt Verkarre.

Bij logistiek komt deze systematische aanpak tot uiting in het Logistics Excellence programma. Hierbij willen we met een brede blik kijken naar de logistieke activiteiten van Paulig en stap voor stap verbetermogelijkheden gaan benoemen.

"Ik apprecieer de aanpak van Paulig enorm, omdat het een aapak is waarbij historiek, hoge ambitie en zorgvuldige planning gecombineerd worden. Deze wordt nu uitgerold doorheen de volledige organisatie. Vaak leidt hoge ambitie tot een overhaaste uitvoering, maar Paulig gaat voor een meer geduldige aanpak die uiteindelijk tot betere resultaten zal leiden", besluit Verkarre.

 

Carrière: Rogier Verkarre heeft een MA in Industrial Engineering, met een specialisatie in biochemie en voedselverwerking, evenals een MBA en een MA in Supply Chain Management. Hij kwam bij Poco Loco in dienst als Supply Chain Director en ging bij de overname van Poco Loco in 2010 over naar Paulig. Vóór Poco Loco werkte hij bij Latexco, waar zijn laatste functie die van productiedirecteur van de groep was.

Hobby's: Verkarre is vader van drie dochters en brengt tegenwoordig graag veel tijd door met zijn gezin. Hij heeft ook lang karate beoefend en behaalde de zwarte gordel, derde graad. Enkele jaren geleden schreef hij voor één van zijn examens een paper over de impact van karate op het beroepsleven. Volgens Verkarre helpt karate vooral bij twee dingen: doorzettingsvermogen aanleren en groeivermogen trainen, ook bij tegenslag. Het is ook een uitstekende uitlaatklep en een manier om nieuwe energie op te doen.

Laatste boek dat je las: Thinking, Fast and Slow, door Daniel Kahneman.