14.5.2021 Persbericht
De Gold&Green Foods-fabriek in Järvenpää, Finland behaalde het CarbonNeutral® bouwcertificaat. Paulig streeft ernaar zijn tien productiesites koolstofneutraal te maken tegen 2023. Gold&Green Foods schaart zich, als onderdeel van Paulig, met trots achter de duurzaamheidsaanpak en langetermijnambities van Paulig, met inbegrip van de op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen. Paulig heeft de ambitie om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door eigen activiteiten met 80% te verminderen, dit ten opzichte van een basiswaarde in 2018. Met deze mijlpaal voor ogen wordt er verder gewerkt aan het gemeenschappelijke doel om voortrekker voor duurzaamheid te worden in de voedingsindustrie.


 

"Klimaatacties zijn dringend nodig en de voedingsindustrie speelt hierbij een belangrijke rol door de uitstoot van koolstof te verminderen in de voedingswaardeketen en door eerst de eigen activiteiten koolstofneutraal te maken. Op die manier kan de industrie verandering activeren”, zegt Lea Rankinen, Sustainability and Public Affairs director bij Paulig.

Met het behalen van het CarbonNeutral®-bouwcertificaat voor de Gold&Green Foods-fabriek in Järvenpää hebben Paulig en Gold&Green Foods een grote stap voorwaarts gezet in hun tocht naar duurzaamheid. De fabriek werd gecertificeerd als CarbonNeutral®-gebouw door Natural Capital Partners in overeenstemming met Het CarbonNeutral Protocol – het toonaangevende mondiale raamwerk voor koolstofneutraliteit.

In 2020 schakelde de fabriek in Järvenpää over op hernieuwbare windenergie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen door de productie daalde met 96 %. De resterende emissies afkomstig van stoomproductie, koelmiddellekken en geproduceerd afval worden gecompenseerd door de financiering van projecten die zich inzetten voor bosbehoud en herbebossing in Colombia, Indonesië en Oost-Afrika en die door derden gecontroleerd worden.

Gold&Green Foods wil een voortrekker zijn op het gebied van klimaatacties en het bedrijf zoekt continu naar manieren om het nog beter te doen als het gaat om de planeet te bewaren voor de toekomstige generaties. Naast het behalen van het certificaat blijft Gold&Green Foods ernaar streven om de energie die nodig is voor de eigen werkzaamheden efficiënt in te zetten, om meer te recycleren in de fabriek, en om continu het voedselverlies te verminderen. Ze zijn ook steeds samen met partners en leveranciers op zoek naar manieren om de klimaatimpact te verminderen in de eerste schakels van de waardeketen.

“Gold&Green werd opgericht in 2015 met als visie om de toekomst van mens en planeet gezonder te maken. Voor ons is duurzaamheid niet zomaar iets wat we moeten doen omdat iedereen er mee bezig is - het is onze bestaansreden geweest vanaf het begin. Het is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om anders te gaan eten van zodra men de enorme impact van voedsel op mens en planeet is gaan inzien. Onze productportfolio is 100% plantaardig, en wij zullen blijven innovaties ontwikkelen en creëren die nog beter zijn voor mens en planeet”, zegt Maija Itkonen, stichter en Chief Innovation Officer van Gold&Green Foods.  

 

Lees meer: 

 

Ambitieuze duurzaamheidsdoelsteellingen bij Paulig 

In April 2020 kondigde Paulig een ambitieuze aanpak aan richting 2030 die gebaseerd is op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het bedrijf koos drie aandachtsgebieden met de volgende doelen: 

1. Producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet ondersteunen: Tegen 2030 zal het bedrijf 70% van de nettoverkopen uit producten en diensten halen die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet ondersteunen.  

2. Klimaatactie en circulariteit: Tegen 2030 zal het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de eigen activiteiten met 80% verlagen en de uitstoot over de hele waardeketen verminderen met 50%, dit ten opzichte van een basiswaarde in 2018. De op wetenschap gebaseerde doelen van Paulig zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative. Deze doelen zijn gericht op het behalen van de reducties die nodig zijn om de opwarming tot ruim onder de 1,5 °C te houden. Paulig is ook gestart met het gebruik van koolstofneutrale paletten. Paulig heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 recycleerbare en hernieuwbare of gerecycleerde materialen te gaan gebruiken in zijn verpakkingen.  

3. Eerlijke en inclusieve manier van werken: Het doel van het bedrijf is om een eerlijke en inclusieve partner en werkgever te zijn doorheen zijn hele waardeketen. Alle koffie van Paulig is al 100% afkomstig van geverifieerde duurzame bronnen en het bedrijf wil dit ook uitbreiden naar andere grondstoffen. Het doel is dat tegen 2030 100% van de grondstoffen uit risicogebieden afkomstig is uit duurzame bronnen die door externe partijen zijn geverifieerd. 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

 

Laura Toppinen  

Communications Manager, Gold&Green Foods  
+358 406207183  

laura.toppinen@goldandgreenfoods.com

 

Lea Rankinen  

Director, Sustainability and Public Affairs, Paulig Group  
Tel. +358 41 539 4609  

lea.rankinen@paulig.com