Osallistuva ja sitoutunut henkilöstö merkitsee meille paljon tulevaisuuden rakentamisessa. Pauligilla mitataan säännöllisesti työntekijöiden kokemaa johtamisen laatua ja sitoutumista. Tulokset osoittavat, että sitoutumistaso on Pauligilla erittäin vahva. 

Osaaminen

Tavoitteenamme on vahvistaa työntekijöiden kykyjä, osaamista ja taitoja tarjoamalla mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Konserninlaajuuisen suorituksen johtamisen ohjelman avulla pyritään varmistamaan, että strategiaa toteutetaan onnistuneesti. Prosessi takaa työntekijöillemme säännölliset mahdollisuudet keskustella omasta henkilökohtaisesta suoriutumisestaan ja kehityksestään.

Sisäinen koulutusohjelmamme Taste Academy tarjoaa työntekijöillemme tietoa mauista ja mahdollisuudesta kehittää tietouttaan kahvista. Tällä haluamme varmistaa, että meillä on Pauligilla edelleen parasta osaamista ja voimme levittää sanaa mahtavista mauista.

Kulttuuri

Kulttuurimme “Paulig Way” on tapamme tehdä ja luoda asioita Pauligilla.

Arvomme ovat vahva osa kulttuuriamme. Henkilöstö valitsee vuosittain “arvolähettiläitä” koko Paulig-konsernin työntekijöiden asettamista ehdokkaista.
Kehitämme jatkuvasti henkilöstön hyvinvointitoimintaa koko Paulig-konsernille huomioiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tavoitteena on tukea paikallisesti työntekijöitämme, jotta jokainen voisi tuntea olonsa energiseksi ennen työpäivää, sen aikana ja työpäivän jälkeen, ja nauttia Pauligilla työskentelystä.

Johtaminen

Johtamisosaaminen on keskeinen tekijä koko organisaation menestymiselle ja panostamme paljon johtamistyön kehittämiseen ja johtamiskulttuuriin.

Johtamisohjelmiemme tarkoituksena on tukea esimiehiä heidän työssään. Tavoitteena on myös kehittää kykyjä löytää uusia suuntia ja rohkeutta uudistua, uudistaa itseämme ja toimintatapojamme.

Kuulostaako ura elintarvikealalla ja lupauksemme For a life full of flavour sinulle merkitykselliseltä? Hae meille töihin!

Lue lisää

Karin Jonsson 2
Tutustu pauliglaisiin
Open positions header
Katso avoimet työpaikkamme