15.6.2021 Artikkeli

International Coffee Partnersin (ICP) täyttäessä 20 vuotta me Pauligilla olemme kiitollisia ja ylpeitä vuosien varrella tekemästämme arvokkaasta yhteistyöstä.

”International Coffee Partners on yhdessä viljelijöiden ja muun kumppaniverkoston kanssa onnistunut parantamaan kahvinviljelyn vastuullisuutta ja viljelijäyhteisöjen elantoa eri puolilla maailmaa. ICP on yksi pitkäaikaisimmista kumppanuushankkeistamme kahvialalla, ja on ollut kiinnostavaa ja palkitsevaa päästä näkemään lähietäisyydeltä, millainen vaikutus arvopohjaisella yhteistyöllä voi olla. Juhlimme tänä vuonna ICP:n 20-vuotista taivalta, joten visiomme pienviljelijöiden perheiden elannon parantamisesta edistämällä heidän kilpailukykyään vastuullisten käytäntöjen avulla on entistäkin ajankohtaisempi. Olemme iloisia saavutuksista ja ylpeitä kaikista viljelijäkumppaneistamme, jotka ovat saaneet asioita aikaan viljelmillään ja yhteisöissään. Odotamme innolla pääsevämme kertomaan, millaisia asioita olemme tähän mennessä oppineet ICP:n avulla”, sanoo ihmisoikeuksista ja vastuullisesta hankinnasta vastaava johtaja Seija Säynevirta.

Pauligin tavoitteena on tulla alan vastuulliseksi edelläkävijäksi, ja teemme työtä sen eteen joka päivä. Haluamme osaltamme edistää kahvinviljelijöiden toimeentuloa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä suojella luontoa ja luonnonvaroja kahvinviljelyn alkuperämaissa. ”ICP on todella ainutlaatuinen kilpailua edeltävän vaiheen yhteistyöhanke, jonka avulla pystymme entistä laajemmin edistämään vastuullisia ja ilmaston kannalta älykkäitä kahvinviljelyalueita ja auttamaan kahvinviljelijäyhteisöjä menestymään”, Seija sanoo.

Me Pauligilla rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyön ansiosta pystymme parantamaan merkittävästi elintarvike- ja juomateollisuuden vastuullisuutta. ICP on meille aivan erityinen pitkäaikainen kumppani, ja olemme iloisia ja ylpeitä viimeisten 20 vuoden aikana tehdystä työstä ja saavutetuista tuloksista.

Mitä ICP tekee?

ICP on pyrkinyt parantamaan vastuullisuutta kahvinviljelyalueilla jo vuodesta 2001. ICP on voittoa tavoittelematon järjestö, jota Paulig on ollut mukana perustamassa. Nykyään ICP on kilpailua edeltävän vaiheen vahva kumppanuushanke, johon osallistuu kahdeksan johtavaa eurooppalaista kahvialan perheyhtiötä (Paulig, Löfbergs, Lavazza, Neumann Gruppe, Tchibo, Joh. Johannson Kaffe, Franck ja Delta Cafés.)

ICP edistää kahvintuotantomaiden kestävää kehitystä toteuttamalla projekteja, jotka hyödyttävät kahvinviljelijöiden perheitä ja ympäristöä. ICP toteuttaa projekteja innovatiivisesti noudattaen kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka perustuu osallistavien perheyritysten tukemiseen, viljelijäjärjestöjen vahvistamiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään sekä seuraavan sukupolven ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen. Kumppanuushankkeen avulla on saavutettu kuluneiden 20 vuoden aikana merkittäviä tuloksia, joista on ollut hyötyä yli 90 000 viljelijäperheelle 13 maassa. Tällä hetkellä ICP:llä on käynnissä projekteja kuudessa maassa, ja se on jo saattanut päätökseen 23 projektia. ICP:n projektit tämänhetkisissä kohdemaissa Brasiliassa, Etiopiassa, Guatemalassa, Indonesiassa, Tansaniassa ja Ugandassa ovat kaikki Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) toteuttamia.

Esimerkiksi Indonesiassa ICP on toiminut vuodesta 2014 yli 13 000 viljelijäperheen ja 595 viljelijäjärjestön kanssa. Työn tuloksena projektiin osallistuvien viljelijöiden kahvisadot ovat kasvaneet 40 prosenttia ja kotitalouksien tulot 50 prosenttia. Projektin seuraavassa vaiheessa keskitytään auttamaan viljelijäperheitä järjestäytymään vahvoiksi ja ammattimaisiksi viljelijäjärjestöiksi, jotka voivat jatkaa kehitystyötä. Toinen keskeinen tulevaisuuden painopistealue on ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen sekä ilmaston kannalta älykkäiden ja hyvien viljelykäytäntöjen toteuttaminen.

”Olemme tyytyväisiä hyviin tuloksiin, mutta kaikessa ICP:n tekemässä työssä meihin on tehnyt suurimman vaikutuksen se, miten viljelijät ovat niin yritteliäitä ja halukkaita edistämään muutosta omissa yhteisöissään. On hienoa kuulla heidän henkilökohtaisia tarinoitaan”, Seija sanoo.

Yksi tällainen tarina kertoo Teddy Nakyambaddasta. Tämä nuori nainen viljelee kahvia, tomaatteja, maissia ja papuja 3,5 hehtaarin tilallaan Mityanan piirikunnassa Ugandassa. Osallistuttuaan ICP:n projektiin hän näkee nyt viljelynsä liiketoimintana ja lähialueen viljelijät yhteisönä, jonka jäsenten on tehtävä yhteistyötä. Hän on liittynyt kylän asuntolainarahastoon, ja hänen osuuskuntansa auttaa häntä myymään kahvia parempaan hintaan. Hän on myös ottanut käyttöön hyviä viljelykäytäntöjä ja sadonkorjuun jälkeisiä käytäntöjä parantaakseen kahvin laatua ja tuotantoa. Hänestä on tullut paikallisten nuorten roolimalli, ja hän kouluttaa heitä itse oppimiensa asioiden pohjalta. Teddy johtaa nyt omaa kahvinviljelyyn perustuvaa liiketoimintaansa yhä suuremmalla itseluottamuksella ja on onnistunut kasvattamaan satojensa suuruutta. ”Asiat etenevät hienosti”, hän sanoo hymyillen. ”Saan määrätä asioistani itse.”

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ICP:n toiminnan ytimessä, ja meidän näkemyksemme mukaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa ICP:n muutosteoriaa. Kotitalouksissa vallitseva sukupuolten epätasa-arvo heikentää pienviljelijäperheiden potentiaalia rajoittamalla tasapainoista päätöksentekoa ja reilua työnjakoa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat tilannetta ja vaikeuttavat maanviljelyä ja kahvinviljelyä. Siksi ICP auttaa kahvin pienviljelijöitä johtamaan viljelmiään menestyksekkäinä perheyrityksinä ja ymmärtämään sukupuolten tasa-arvon hyödyt ja tarpeellisuuden. Tavoitteemme on, että perheenjäsenet näkevät itsensä tasavertaisina kumppaneina niin viljelyssä kuin muissakin talouden ja kotitalouden hoitoon liittyvissä asioissa ja jakavat mahdollisuudet ja vastuut keskenään. Kaikilla perheenjäsenillä on yhteinen visio siitä, miten he voivat kehittää elinkeinoaan, ja he ryhtyvät ennakoivasti toteuttamaan visiotaan. Tällaiset perheet ovat roolimalleja omissa yhteisöissään.

Miten ICP on vaikuttanut Pauligiin vuosien varrella?

Kysyimme Suomen ja Baltian liiketoiminnasta vastaavalta johtajalta Lenita Ingeliniltä, mitä 20-vuotisen yhteistyön aikana on saavutettu.

ICP_Lenita

 

ICP on tähän mennessä tavoittanut lähes 100 000 perhettä 13 kahvintuottajamaassa. ”Pauligille jokainen ihminen on tärkeä, ja tuntuu hyvältä, että voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa niin monien ihmisten elämään”, Lenita sanoo. ICP:n toiminnassa ei ole kyse pelkästään projektien toteuttamisesta, vaan työn ytimessä on perheisiin liittyvä työ. ICP keskittyy viljelijäperheiden tarpeisiin ja haluaa nähdä perheiden hyödyntävän koko potentiaaliaan.

ICP:n ja Pauligin tulevaisuuden näkymät

Me Pauligilla odotamme innolla, mitä kaikkea vielä saammekaan aikaan muiden kahvialalla toimivien perheyritysten sekä viljelijäyhteisöjen kanssa ICP:n tekemän työn kautta.

Seija tiivistää Pauligin kahvin vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat tuleville vuosille näin: ”Tavoitteemme on sekä ylläpitää nykyisiä kumppanuuksia että etsiä uusia kumppaneita, jotta voimme laajentaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaamme entisestään. Odotamme innolla, miten ICP:n ainutlaatuinen ja innovatiivinen työ etenee ja mitä kaikkea opittujen asioiden ja tietämyksen jakamisesta voi seurata. ICP edistää maailmanlaajuista kokemusten vaihtoa sekä kahvialan yhteistä etua, mutta sen lisäksi viljelijöille perustetaan paikallisia oppimisyhteisöjä, jotka voivat uuden teknologian avulla tehostaa ICP:n työtä ja vaikutusta. Naisten ja nuorten vahvempi osallistuminen keskeisinä muutoksen edistäjinä vahvistaa entisestään mahdollisuuksia luoda ilmaston kannalta älykkäitä ja ilmastonmuutokseen sopeutuneita kahvinviljelyalueita ja menestyviä tulevaisuuden kahviyhteisöjä. Yhdessä.”