1. Registeransvarlig for arkiveringssystemet

Den registeransvarlige for dette arkiveringssystem er det finske firma Paulig Ltd (virksomhedsregistreringsnummer: 0112563-0) og selskaber, der på dette tidspunkt tilhører Paulig Group, alle i det følgende benævnt "Paulig". Den registeransvarlige for dine persondata er Paulig Ltd og dets datterselskaber. 

Paulig Ltds kontaktoplysninger for spørgsmål relateret til fortrolighedspolitik er: 

Paulig Ltd / privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND
privacy@paulig.com
Tel: +358 9 319 81

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ideer i forbindelse med Pauligs persondata-procedurer.

2. Definitioner

I det følgende forklares de mest grundlæggende vilkår, der anvendes i denne fortrolighedspolitik:  De vigtigste begreber er:
1.    "Forbrugerkunde" vil sige enhver forbruger, der har købt eller bestilt noget fra Paulig eller har en anden form for relevant forbindelse med Paulig, såsom et abonnement på et nyhedsbrev eller et medlemskab af en digital klub eller et forbrugerpanel.  "Forbrugerkunde" vil sige, kunder der er forbrugere og ikke forretningsrepræsentanter.  
2.    "Potentiel forbrugerkunde" vil sige, enhver forbruger der endnu ikke eller ikke længere er en aktiv kunde.  "Potentiel forbrugerkunde" vil sige, en forbruger der endnu ikke eller ikke længere er en aktiv kunde.
3.    "Forretningskunde" vil sige enhver repræsentant for en virksomhed eller et offentligt organ, der har købt eller bestilt noget fra Paulig eller har en anden form for relevant forbindelse med Paulig.  "Forretningskunde" vil sige kunder, der er repræsentanter for en virksomhed eller en offentlig organisation.
4.    "Potentiel forretningskunde" vil sige enhver repræsentant for en virksomhed eller et offentligt organ, der endnu ikke eller ikke længere er en aktiv kunde. "Potentiel forretningskunde" vil sige en repræsentant for en virksomhed eller et offentligt organ, der endnu ikke eller ikke længere er en aktiv kunde.
5.    "Interessegrupper" vil bl.a. sige repræsentanter for leverandører, pressen, enheder, der tilbyder tjenester til Paulig og andre interessenter samt besøgende på alle Pauligs lokaliteter.  "Interessegrupper" vil sige personer, der har en anden form for forbindelse med Paulig såsom et leverandørforhold. 
6.    "Persondata" vil sige oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret person"). En identificerbar fysisk person er en, som kan identificeres direkte eller indirekte.  "Persondata" vil sige enhver information, der vedrører dig, hvis du kan identificeres ("den registrerede").
7.    Den registrerede persons "samtykke" vil sige enhver frit givet, specifik informeret og entydig angivelse af den registreredes ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar, bekræftende handling angiver enighed til behandling af persondata vedrørende ham eller hende.  "Samtykke" vil sige enhver frit givet og specifik angivelse af dine ønsker.
8.    "Profilering" vil sige enhver form for automatisk behandling af persondata, der består af brugen af persondata til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser. "Profilering" vil sige enhver form for automatisk behandling af persondata, der består af brugen af persondata til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person.

3. Til hvilke formål behandler vi dine data, og baseret på hvilke kriterier?

Denne fortrolighedspolitik omfatter behandling af persondata fra både forbrugere og forretningsrepræsentanter samt repræsentanter for forskellige interessegrupper. Denne fortrolighedspolitik omfatter behandling af persondata relateret til Paulig-koncernens forretningsaktiviteter under Paulig-mærker som PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO, RISENTA og GOLD & GREEN samt operationer med privat etikette. Denne fortrolighedspolitik omfatter behandling af dine persondata relateret til Paulig-koncernens forretningsaktiviteter.
I det følgende forklarer vi forskellene for hver kategori. En eller flere roller og formål kan gælde samtidigt.  Vi forklarer i det følgende, hvordan behandlingen kan være forskellig for forskellige mennesker. 

3.1. Forbrugerkunder og forretningskunder 

Levering af produkter og tjenester 

Paulig kan bruge dine persondata til at levere produkter og tjenester til dig, f.eks. når du køber vores produkter, bruger vores digitale tjenester, abonnerer på vores nyhedsbreve og deltager i vores kurser og andre arrangementer.   Vi kan bruge dine data til at levere produkter og tjenester til dig.

Administration, analyse og forbedring af kunderelation

Paulig kan bruge dine persondata til administration, analyse og forbedring af kundeforholdet med dig og den virksomhed, du repræsenter.  Paulig kan bruge dine persondata til administration, analyse og forbedring af kundeforholdet med dig og den enhed, du repræsenter.

Kommunikation med dig

Paulig kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig, ved f.eks. at sende dig invitationer, vigtige advarsler og andre meddelelser vedrørende vores produkter, tjenester, forbrugerpaneler eller markedsundersøgelser, samt  bede om din tilbagemelding om vores produkter og tjenester.  Vi kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig.

Markedsføring til dig

Paulig kan kontakte dig for at forbedre din erfaring med Paulig ved at informere dig om nye produkter, tjenester eller kampagner, Paulig tilbyder. Paulig kan bruge dine persondata til at personliggøre vores tilbud og give dig mere relevant indhold. Det betyder f.eks. at give anbefalinger og vise tilpasset indhold og reklame i vores tjenester (f.eks. websteder, programmer og markedsføringse-mails) og i tredjepartstjenester (f.eks. bannerannoncer). 

Vi kan kontakte dig for at informere dig om nye produkter, tjenester eller kampagner. 

Vi kan bruge dine persondata til at personliggøre vores tilbud og give dig mere relevant indhold. 

Administration og udvikling af produkter og tjenester

Paulig kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle Pauligs forretningsdrift, herunder dets produkter og tjenester.  Vi kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle vores forretningsdrift.
Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i EU's generelle databeskyttelsesforordning (et eller flere kriterier kan gælde samtidigt): Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i loven:

a)    Behandling er nødvendig for udførelsen af en ansættelseskontrakt, som du er part i eller for at tage handling på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

-    det er nødvendigt baseret på en kontrakt mellem os
b)    Behandling er nødvendig for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som den registeransvarlige er underlagt (f.eks. pligten til at føre optegnelser baseret på Regnskabsloven). -    vi skal behandle dine data baseret på et juridisk krav
c)    Behandling er nødvendig med henblik på Pauligs legitime interesser. -    vi har legitime interesser som en virksomhed
d)    Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine persondata. -    du har givet samtykke til os
Pauligs eller tredjeparts legitime interesser, der henvises til i punkt c) ovenfor, kan bl.a. omfatte følgende forhold: Vores legitime interesser kan omfatte markedsføring, forretningsudvikling og efterforskning af forseelser. 
 • retten til at fremme salg af Pauligs produkter og tjenester ved direkte markedsføring, herunder profilering med henblik på markedsføring og salg
 
 • forretningsudvikling
 
 • undersøgelse af mulig uredelighed
 

3.2. Potentielle forbrugerkunder og potentielle forretningskunder 

Markedsføring til dig

Paulig kan kontakte dig for at markedsføre sine produkter og tjenester eller invitere dig til et forbrugerpanel. Paulig kan bruge dine persondata til at personliggøre vores tilbud og give dig mere relevant indhold. Det betyder f.eks. at give anbefalinger og vise tilpasset indhold og reklame i vores tjenester (f.eks. websteder, programmer og markedsføringse-mails) og i tredjepartstjenester (f.eks. bannerannoncer).  

Vi kan kontakte dig for at informere dig om nye produkter, tjenester eller kampagner. 

Vi kan bruge dine persondata til at personliggøre vores tilbud og give dig mere relevant indhold. 

Kommunikation med dig

Paulig kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig, ved f.eks. at bede om din tilbagemelding om vores tidligere engagement med dig.   Vi kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig.

Administration og udvikling af produkter og tjenester

Paulig kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle Pauligs forretningsdrift, herunder dets produkter og tjenester.  Vi kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle vores forretningsdrift.
Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i EU's generelle databeskyttelsesforordning (et eller flere kriterier kan gælde samtidigt): Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i loven:
a)    Behandling er nødvendig med henblik på Pauligs legitime interesser. -    vi har legitime interesser som en virksomhed
b)    Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine persondata. -    du har givet samtykke til os
Pauligs legitime interesser, der henvises til i punkt a) ovenfor, kan bl.a. omfatte følgende forhold: Vores legitime interesser kan omfatte markedsføring, kundeservice for potentielle kunder og forretningsudvikling.
 • retten til at fremme salg af Pauligs produkter og tjenester ved direkte markedsføring, herunder profilering med henblik på markedsføring og salg
 
 • kundeservice for potentielle kunder
 
 • forretningsudvikling
 

3.3. Interessegrupper

Med interessegrupper mener vi bl.a. repræsentanter for pressen, repræsentanter for virksomheder, der tilbyder tjenester til Paulig og repræsentanter for andre interessenter samt besøgende på alle Pauligs lokaliteter. 

Administration, analyse og forbedring af forholdet

Paulig kan bruge dine persondata til administration, analyse og forbedring af forholdet med dig og den virksomhed, du repræsenterer.   Vi kan bruge dine persondata til at administrere, analysere og forbedre vores forhold.

Kommunikation med dig

Paulig kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig, ved f.eks. at sende dig nyheder, advarsler og andre lignende meddelelser med relation til vores forhold.  Vi kan bruge dine persondata til at kommunikere med dig.

Administration og udvikling af produkter og tjenester

Paulig kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle Pauligs forretningsdrift, herunder dets produkter og tjenester.  Vi kan bruge dine persondata til at administrere og udvikle vores forretningsdrift.
Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i EU's generelle databeskyttelsesforordning (et eller flere kriterier kan gælde samtidigt): Behandling af dine persondata er baseret på følgende kriterier i loven:
a)    Behandling er nødvendig for udførelsen af en ansættelseskontrakt, som du er part i eller for at tage handling på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. -    det er nødvendigt baseret på en kontrakt mellem os
b)    Behandling er nødvendig for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som den registeransvarlige er underlagt (f.eks. pligten til at føre optegnelser baseret på Regnskabsloven). -    vi skal behandle dine data baseret på et juridisk krav
c)    Behandling er nødvendig med henblik på Pauligs legitime interesser. -    vi har legitime interesser som en virksomhed
d)    Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine persondata. -    du har givet samtykke til os
Pauligs legitime interesser, der henvises til i punkt c) ovenfor, kan bl.a. omfatte følgende forhold: Vores legitime interesser kan omfatte markedsføring og forretningsudvikling.
 • retten til at fremme Pauligs forretningsaktiviteter via pressemeddelelser
 
 • forretningsudvikling
 
Ud over det ovennævnte bruger Paulig dine data i forhold til den position du indtager, hvis vi mener, at det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge mulig svig eller andre overtrædelser af vores aftaler eller denne fortrolighedspolitik. Vi kan altid bruge dine data, hvis vi mener, at det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge mulige overtrædelser af vores aftaler eller denne fortrolighedspolitik.

4. Hvilken type oplysninger kan vi indsamle om dig?

Indholdet af Pauligs arkiveringssystem kan omfatte følgende datatyper og ændringer foretaget til disse datatyper:   Vi kan behandle følgende typer data:

4.1. Oplysninger, der kan være indsamlet for alle registrerede

Grundlæggende data for alle registrerede, såsom kontaktoplysninger, dine interesser og valg af data indsamlet fra din brug af vores tjenester og interaktioner med os. 
 • for- og efternavn
 
 • kontaktdata (e-mailadresse, telefonnummer og/eller postadresse)
 
 • køn
 
 • sprogpræferencer
 
 • hvornår dine data blev indsat i arkiveringssystemet
 
 • kampagner, rabatter og anden kommunikation rettet mod dig, samt deres brug, herunder deltagelse i arrangementer
 
 • interesser og andre oplysninger eller undersøgelsesdata fra dig
 
 • direkte markedsføringsvalg
 
 • brug af dine rettigheder i forbindelse med dine persondata (såsom retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet)
 
 • oplysninger om brugen af Pauligs digitale tjenester samt digitalt indhold, der er oprettet af dig
 
 • automatisk indsamlede data (f.eks. IP-adresse, din enheds operativsystem, browsertype og sprog)
 
 • identifikatorer til mobilenheder (f.eks. dit unikke enheds-ID og din enheds navn)
 
 • optagelser af kundeservice telefonsamtaler samt e-mail og chat-korrespondance 
 

4.2. Forbrugerkunder

 
Ud over listen i punkt 4.1. kan Paulig indsamle følgende datatyper:   Hvis du er forbrugerkunde, kan vi indsamle disse typer yderligere data. 
 • abonnements-, købs- og tilbagemeldingshistorik
 
 • fødselsdato
 
 • brugernavne på sociale medier 
 
 • aktiviteter i eller beslægtet med Pauligs sociale mediekanaler
 
 • allergier, hvis du er medlem af et forbrugerpanel
 

4.3. Potentielle forbrugerkunder

 
Ud over listen i punkt 4.1. kan Paulig indsamle følgende datatyper:  Hvis du er potentiel forbrugerkunde, kan vi indsamle disse typer yderligere data.
 • brugernavne på sociale medier 
 
 • aktiviteter i eller beslægtet med Pauligs sociale mediekanaler
 

4.4. Forretningskunder

 
Ud over listen i punkt 4.1. kan Paulig indsamle følgende datatyper:   Hvis du er forretningskunde, kan vi indsamle disse typer yderligere data.
 • titel og/eller jobbeskrivelse af nuværende og tidligere jobs relateret til Pauligs kunderelationer
 
 • navn og forretningsoplysninger for den enhed, du arbejder for i øjeblikket eller tidligere relateret til Pauligs kunderelationer
 
 • abonnements-, købs- og tilbagemeldingshistorik
 
 • biloplysninger
 

4.5. Potentielle forretningskunder

 
Ud over listen i punkt 4.1. kan Paulig indsamle følgende datatyper:  Hvis du er potentiel forretningskunde, kan vi indsamle disse typer yderligere data.
 • titel og/eller jobbeskrivelse af nuværende job
 
 • navn og forretningsoplysninger for den enhed, du arbejder for i øjeblikket
 
 • oplysninger om din tidligere ansættelse hos et firma, der er Pauligs kunde
 

4.6. Interessegrupper

 
Ud over listen i punkt 4.1. kan Paulig indsamle følgende datatyper:  Hvis du er i vores forbrugerkunde-interessegrupper, kan vi indsamle disse typer yderligere data.
 • titel og/eller jobbeskrivelse af nuværende og tidligere jobs relateret til Pauligs kunderelationer
 
 • navn og forretningsoplysninger for den enhed, du arbejder for i øjeblikket eller tidligere relateret til Pauligs kunderelationer
 
 • indhold, du har oprettet i forbindelse med Paulig (for eksempel nyhedsartikler skrevet af dig)
 
 • bekræftelse af sundhedsstatus, når du besøger Pauligs produktionslokaler
 
 • biloplysninger
 

5. Hvilke kilder indsamler vi dine persondata fra?

5.1. Kilder gældende for alle registrerede

Paulig indsamler persondata direkte fra dig, for eksempel fra:  Vi indsamler persondata direkte fra dig, for eksempel fra dine digitale aktiviteter og interaktioner med kundeservice. 
 • hjemmesideskemaer (f.eks. kaffeprøvning, markedsføringskampagner, abonnementer på nyhedsbreve, konkurrencer, tilbagemeldingsskemaer, deltagelse i undersøgelser) 
 
 • mobil-apps, 
 
 • fysiske skemaer under arrangementer og i butikker, 
 
 • telefonsamtaler, e-mailkorrespondance og chat-tjenester,   
 
 • kundeservicekommunikationer
 
Paulig indsamler persondata fra den tekniske enhed, du bruger i din kommunikation med Paulig.  
Paulig kan indhente og opdatere persondata i sit arkiveringssystem fra embedsmænd og virksomheder, der tilbyder persondatatjenester. Vi kan indsamle og opdatere dine persondata fra tjenestemænd og virksomheder, der tilbyder sådanne tjenester. 

5.2. Forbrugerkunder

Paulig kan indsamle persondata fra Pauligs onlinebutikker og fra Pauligs sociale medier om indhold relateret til Pauligs forretningskategorier. Vi kan indsamle dine persondata fra vores onlinebutikker og e-handelspartnere samt sociale medier.
Paulig kan indsamle persondata fra udbydere af betalingstjenester relateret til Pauligs onlinebutikker.   

5.3. Potentielle forbrugerkunder

Paulig kan indsamle persondata fra Pauligs sociale mediekanaler om indhold relateret til Pauligs forretningskategorier. Vi kan indsamle dine persondata fra vores sociale mediekanaler.

5.4. Forretningskunder

Paulig indsamler persondata fra Pauligs onlinebutikker. Vi kan indsamle dine persondata fra vores onlinebutikker og fra vores kolleger.
Paulig kan samle persondata fra forretningskunder, når virksomhedens repræsentant giver persondata for andre medarbejdere til Paulig.  

5.5. Potentielle forretningskunder

Paulig kan indsamle persondata fra virksomheders hjemmesider, handelsregistre, sociale medier og andre offentlige kilder.   Vi kan indsamle dine persondata fra offentlige kilder.

5.6. Interessegrupper

Paulig kan indsamle persondata fra organisationers hjemmesider, handelsregistre, sociale medier og andre offentlige kilder.    Vi kan indsamle dine persondata fra offentlige kilder.

6. Til hvem vi kan overføre og tildele dine persondata?

Paulig vil ikke sælge, udleje eller på anden måde videregive dine persondata til tredjeparter uden for Paulig-koncernen, medmindre andet angives nedenfor. Paulig vil ikke videregive dine persondata til tredjeparter uden for Paulig-koncernen, medmindre andet angives nedenfor.
Paulig kan dele dine persondata med autoriserede tredjeparter, der udfører tjenester for Paulig med de formål, der beskrives i denne fortrolighedspolitik, inden for rammerne af gældende lovgivning. Dette kan f.eks. omfatte ydelser som kundeservice og softwaretjenester, administration og analyse af persondata, gennemførelse af markedsundersøgelser og administration af markedsføring og gennemførelse af forskellige kampagner.  Paulig kan dele dine persondata med autoriserede tredjeparter, der udfører tjenester for os med de formål, der beskrives i denne fortrolighedspolitik.
Paulig kan dele dine persondata for at opnå betaling for varer og tjenesteydelser, herunder overdragelse eller salg af forfaldne konti til tredjeparter for opkrævning.  Vi kan dele dine persondata med opkrævningsselskaber. 
Da Paulig tager ansvaret for at beskytte dine persondata seriøst, tillader Paulig ikke disse virksomheder at bruge det til andre formål end at udføre disse tjenester, og Paulig kræver, at de beskytter dine persondata på en måde, der er i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi tillader ikke andre virksomheder at bruge dine persondata til andre formål end aftalt.
Paulig kan dele dine persondata med nøje overvejede tredjeparter med henblik på fælles eller uafhængig direkte markedsføring. Deling af dine data til sådanne formål kan i princippet kun ske, når tredjeparts planlagte formål ikke er uforenelige med Pauligs formål som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Kun det mindste nødvendige antal af dine persondata deles med tredjeparter.  Vi kan dele dine persondata med nøje overvejede tredjeparter med henblik på fælles eller uafhængig direkte markedsføring. 
Paulig kan dele dine persondata baseret på en gyldig ordre fra en domstol eller en anden officiel instans med tilstrækkelig myndighed.  Vi kan dele dine persondata baseret på en ordre fra en domstol eller lignende.
Paulig kan dele dine persondata som led i en fusion, erhvervelse, salg af virksomhedsaktiver eller overdragelse af tjeneste til en anden udbyder. Dette gælder også i det usandsynlige tilfælde af en insolvens, konkurs eller bobehandling, hvor dine persondata overføres til en anden enhed som følge af en sådan procedure. Vi kan dele dine persondata som led i en virksomhedsfusion, erhvervelse eller lignende omstrukturering af operationer. 

7. Overføres dine data til lande uden for EU?

Pauligs tjenester kan leveres ved hjælp af ressourcer og servere i forskellige lande rundt om i verden. Derfor kan Paulig overføre dine persondata uden for det land, hvor du bruger vores tjenester, også til lande uden for EU og EØS, der ikke har love, der giver specifik beskyttelse for persondata, eller kan have andre lovbestemmelser om databeskyttelse.  Vi kan bruge ressourcer og servere i forskellige lande rundt om i verden, og vi kan overføre dine persondata uden for det land, hvor du bruger vores tjenester, også til lande uden for EU og EØS.
I sådanne tilfælde sikrer Paulig, at der findes et retsgrundlag for en sådan overførsel, og at der leveres en passende beskyttelse af dine persondata som krævet af gældende lov, f.eks. ved at anvende standardaftaler godkendt af relevante myndigheder (hvis nødvendigt) og ved at kræve brug af andre relevante tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger. I sådanne tilfælde sikrer vi tilstrækkelig beskyttelse af dine persondata.

8. Hvor længe behandler vi dine data? 

Paulig kan behandle dine persondata så længe som beskrevet nedenfor for hver enkelt undergruppe. Ud over de nedenfor angivne tider kan Paulig altid behandle dine persondata for f.eks. skat eller juridiske formål eller på grund af en ekstraordinært langsigtet forpligtelse, så længe som nødvendigt og berettiget.  Vi kan behandle dine persondata så længe som beskrevet nedenfor. Derudover kan vi altid behandle dine persondata for f.eks. skat eller juridiske formål så længe som berettiget.

8.1. Forbrugerkunder

Paulig kan behandle dine persondata så længe kunderelationen mellem dig og Paulig vedvarer, og indtil udgangen af det 3. kalenderår derefter.  Vi kan behandle forbrugerkunders persondata så længe kunderelationen vedvarer, og indtil udgangen af det 3. kalenderår derefter, hvorefter vi kan betragte dig som en potentiel forbrugerkunde.
Efter udløbet af den ovennævnte tidsperiode, kan Paulig behandle en del af dine persondata og betragte dig som en potentiel forbrugerkunde.   

8.2. Potentielle forbrugerkunder

Paulig kan løbende behandle dine persondata, da Paulig har til hensigt at opbygge en kunderelation med dig. Når kunderelationen er startet, er behandlingens varighed defineret i punkt 8.1. ovenfor.  Vi kan løbende behandle dine persondata, indtil en eventuel kunderelation begynder.   

8.3. Forretningskunder

Paulig kan behandle dine persondata, så længe kunderelationen mellem den virksomhed, du repræsenterer og Paulig vedvarer, og indtil udgangen af det 6. kalenderår derefter.  Vi kan behandle forretningskunders persondata, så længe kunderelationen mellem din virksomhed og Paulig vedvarer, og indtil udgangen af det 6. kalenderår derefter, hvorefter vi kan betragte dig som en potentiel forbrugerkunde.
Paulig kan behandle dine persondata, så længe du arbejder for en virksomhed, der er Pauligs kunde, og indtil udgangen af det 6. kalenderår derefter.   
Efter udløbet af den ovennævnte tidsperiode, kan Paulig behandle en del af dine persondata og betragte dig som en repræsentant for en potentiel forretningskunde.   

8.4. Potentielle forretningskunder

Paulig kan løbende behandle dine persondata, da Paulig har til hensigt at opbygge en kunderelation med den virksomhed, du repræsenterer. Når kunderelationen er startet, er behandlingens varighed defineret i punkt 8.3. ovenfor.  Vi kan løbende behandle dine persondata, indtil en eventuel kunderelation begynder.  

8.5. Interessegrupper

Paulig kan behandle dine persondata, så længe du er medlem af en af Pauligs interessegrupper, såsom samarbejdspartnere eller presserepræsentanter. Paulig kan behandle persondata relateret til en leverandør af varer eller tjenesteydelser eller en kontraktmæssig samarbejdspartner indtil udgangen af det 6. kalenderår efter afslutningen af kontraktforholdet. Vi kan behandle dine persondata, så længe du er medlem af en af Pauligs interessegrupper. Vi kan behandle persondata relateret til en leverandør eller kontraktmæssig samarbejdspartner indtil udgangen af det 6. kalenderår efter afslutningen af kontraktforholdet.

9. Hvordan kan du udøve de forskellige typer rettigheder, du har?  

Alle rettigheder kan udøves ved at kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata ved at bruge de kontaktoplysninger, der anføres i afsnit 1 ovenfor. Holdet vil derefter give yderligere anvisninger om, hvordan man udøver en bestemt ret. Hvis Paulig har rimelig tvivl om identiteten af den person, der stiller anmodningen, kan Paulig anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet. Alle rettigheder kan udøves ved at kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata. 
Paulig vil på anmodning give oplysninger til dig om handlinger, der træffes, inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan forlænges med yderligere to måneder, hvor det er nødvendigt under hensyntagen til kompleksiteten og antallet af anmodninger. Vi vil normalt give oplysninger om handlinger, der træffes, inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning.

9.1. Retten til adgang til dine persondata

Du har ret til fra Paulig at modtage bekræftelse om, hvorvidt persondata om dig behandles, og i givet fald modtage oplysninger om dine persondata. Du har ret til at modtage oplysninger om de af dine persondata, vi behandler.

9.2. Retten til berigtigelse

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå rettelse af urigtige persondata vedrørende dig.  Du har ret til at opnå rettelse af urigtige persondata vedrørende dig.

9.3. Retten til slettelse ("ret til at blive glemt")

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå slettelsen af persondata vedrørende dig, hvis én af følgende grunde gør sig gældende:  Du har ret til at opnå slettelse af dine persondata, hvis én af følgende grunde gør sig gældende.
(a)    Dine persondata er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.  
(b)    Du inddrager samtykket, som behandlingen er baseret på, og hvis der ikke er noget andet retsligt grundlag for behandlingen.  
(c)    Du modsætter dig behandlingen, og der er ingen tilsidesættende legitime grunde til behandlingen.  
(d)     Dine persondata er blevet behandlet ulovligt.  
(e)    Dine persondata skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i unions- eller medlemslandes lovgivning, som Paulig er underlagt.  
(f)    Persondataene er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester.  
Du har dog ikke ret til slettelse, hvis behandlingen er nødvendig: Du har ikke ret til slettelse, hvis behandlingen er nødvendig:
(a)    for udøvelse af retten til ytringsfrihed og oplysning,  
(b)    for at overholde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling ifølge unions- eller medlemslandes lovgivning, som Paulig er underlagt, eller  
(a)    til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.  

9.4. Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til uden unødig forsinkelse fra Paulig at opnå begrænsning af behandling, hvis én af følgende grunde gør sig gældende:  Du har ret til at opnå begrænsning af behandling, hvis én af følgende grunde gør sig gældende:
(a)    Nøjagtigheden af persondataene bestrides af dig i en periode, der gør det muligt for Paulig at verificere nøjagtigheden af persondataene.  
(b)    Behandlingen er ulovlig, og du modsætter sig slettelsen af persondataene og anmoder om begrænsning af deres brug i stedet.  
(c)    Paulig har ikke længere brug for persondataene med henblik på behandling, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.  
(a)    Du har protesteret mod behandling og afventer verifikation for, om Pauligis legitime begrundelse tilsidesætter dine.  

9.5. Retten til at protestere

Du har ret til på et hvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af persondata vedrørende dig baseret på legitime interesser, som Paulig påberåber sig, herunder profilering. Paulig må ikke længere behandle disse persondata, medmindre Paulig påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.  Du har i nogle tilfælde ret til at protestere mod behandling af dine persondata. 
Når persondata behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at protestere mod behandling af persondata vedrørende dig for en sådan markedsføring, som omfatter profilering i det omfang dette er relateret til sådan direkte markedsføring.  Du har ret til at protestere mod behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål.
Vær opmærksom på, at du ikke kan fravælge modtagelse af servicemeddelelser fra Paulig, herunder men ikke begrænset til sikkerheds- og juridiske meddelelser. Du kan ikke fravælge modtagelse af servicemeddelelser fra os, såsom sikkerheds- og juridiske meddelelser.

9.6. Retten til dataportabilitet

Du har ret til at modtage persondata vedrørende dig, som du har givet til Paulig, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden registeransvarlig, hvis:  Du har ret til at modtage dine persondata, som du har givet til os og få os til at overføre disse data til en anden registeransvarlig, hvis:
(a)    behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt, og  
(b)    behandlingen foregår ved hjælp af automatiske midler.  

10. Er det obligatorisk for dig at udlevere dine persondata til os?

Hvis dine persondata er nødvendige for Paulig til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser relateret til en kontrakt med dig, er det obligatorisk at udlevere dine persondata til os. Du kan f.eks. ikke foretage køb fra Pauligs onlinebutik uden at udlevere de nødvendige persondata.   Hvis dine persondata er nødvendige for os for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, skal du give os persondata om dig. 

11. Hvordan kan du trække et samtykke fra dig tilbage?

Du kan tilbagekalde eventuelt samtykke ved at kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata (kontaktoplysninger i afsnit 1) eller ved at bruge eventuelle elektroniske midler fra Paulig.  Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte vores hold til beskyttelse af persondata eller ved at bruge vores eventuelle elektroniske midler.

12. Træffer vi beslutninger, der påvirker dig baseret på automatiske midler? 

Paulig træffer ikke beslutninger udelukkende baseret på automatisk behandling, der har juridisk effekt for dig eller tilsvarende påvirker dig væsentligt. Vi træffer ikke beslutninger baseret på automatisk behandling, der har juridisk virkning for dig eller tilsvarende påvirker dig væsentligt.

13. Behandler vi dine persondata for at profilere dig? 

Paulig kan målrette (og måle resultatet af) annoncer til sine hjemmesiders og programmers besøgende og brugere samt modtagere af nyhedsbreve baseret på profilering, både med og uden tilknytning til Pauligs tjenester, via en række forskellige annoncenetværk og udvekslinger ved hjælp af følgende data, enten separat eller kombineret: Vi kan målrette annoncer til vores målgrupper baseret på profilering, både med og uden tilkytning til Pauligs tjenester, ved hjælp af følgende data:
 • data fra reklameteknologier, med eller uden tilknytning til vores tjenester, såsom web-beacons, pixels, annonceetiketter, cookies og enhedsidentifikatorer,
 
 • oplysninger fra dig (f.eks. kontaktoplysninger),
 
 • data fra din brug af vores tjenester (f.eks. søgehistorik, klik på en annonce osv.), 
 
 • oplysninger fra andre (f.eks. reklamepartnere og dataindsamlere),
 
 • oplysninger afledt af data (f.eks. ved at bruge jobtitler til at aflede anciennitet eller navne til at aflede køn).
 

14. Hvordan kan du udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden? 

I tilfælde af, at du har mistanke om brud på databeskyttelseslovgivningen, bedes du først kontakte Pauligs hold til beskyttelse af persondata (kontaktoplysninger i afsnit 1). Denne fortrolighedspolitik dækker Pauligs aktiviteter i følgende lande:   Denne fortrolighedspolitik dækker Pauligs aktiviteter i følgende lande:  
 • Belgien
 
 • Danmark
 
 • Estland
 
 • Finland
 
 • Frankrig
 
 • Irland
 
 • Letland
 
 • Litauen
 
 • Holland
 
 • Norge
 
 • Sverige
 
 • Storbritannien
 
Hvis sagen ikke løses mellem dig og Paulig, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor den pågældende Paulig-enhed opererer. Kontaktoplysninger for den kompetente myndighed i hvert land, hvor Paulig opererer findes her Kontaktoplysninger for den kompetente myndighed for databeskyttelse i hvert land, hvor Paulig opererer findes her

15. Hvad er vores principper for sikring af dine persondata? 

Paulig har etableret elektroniske og administrative foranstaltninger designet til at opbevare de indsamlede oplysninger sikkert.   Vi tilstræber at sikre dine persondata. 
Kun udpeget personale fra Paulig og organisationer, der opererer efter Pauligs anvisninger eller på vegne af Paulig, har ret til at anvende arkiveringssystemet for persondata. Alle personer, der behandler systemet, får en personlig brugsret tildelt af Paulig eller dets samarbejdspartner. Der oprettes forskellige adgangsniveauer ud fra de data, en person har brug for i henhold til sin jobbeskrivelse. Systemerne er beskyttet med en firewall, der forhindrer uautoriseret adgang uden for Paulig. Kun udpeget personale fra Paulig og organisationer, der opererer efter Pauligs anvisninger eller på vores vegne, har ret til at anvende arkiveringssystemet for persondata med personlige brugerrettigheder. 
Alt personale hos Paulig og dets underleverandører er forpligtet til at opbevare oplysninger om persondata, som de får adgang til i deres arbejde, fortroligt. Alle, der har adgang til persondataene, er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige.
Manuelt behandlede dokumenter, der indeholder personlige data, er beskyttet mod uautoriseret adgang.  

16. Hvilken lov anvender vi ved behandling af persondata? 

Behandlingen af persondata i Pauligs arkiveringssystem er underlagt EU's gældende databeskyttelseslovgivning samt nationale lovgivninger i lande, hvor Paulig er etableret. Behandlingen af persondata er underlagt EU's databeskyttelseslovgivning samt nationale lovgivninger i lande, hvor vi er etableret.

17. Hvordan kan vi opdatere denne fortrolighedspolitik?

Paulig kan ændre denne fortrolighedspolitik, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dette på vores hjemmeside eller på anden måde give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft. Din fortsatte brug af Pauligs produkter og tjenester efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om vores ændringer i denne fortrolighedspolitik betyder, at du er bundet af den opdaterede fortrolighedspolitik. Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, og vi underretter i nogle tilfælde om det, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne. Din fortsatte brug af Pauligs produkter og tjenester betyder, at du er bundet af den opdaterede fortrolighedspolitik.