Paulig har udgivet sin årsrapport sammen med sin bæredygtighedsrapport for 2021. Rapporten beskriver i detaljer vores fremskridt mod Pauligs Bæredygtighedstilgang 2030.

Højdepunkter for året 2021:

 • Vi har reduceret drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 18 % i forhold til 2018. Vores ambition er at reducere drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 80 % og i vores værdikæde med 50 % inden 2030.
 • Vores kortsigtede mål er at gøre alle vores ti fabrikker CO2-neutrale inden udgangen af 2023. I starten af 2022 bliver seks af vores elleve produktionssteder certificeret kulstofneutrale.
 • Vi tog et væsentligt skridt i retning af vores mål med at halvere emissionerne fra vores værdikæde ved at skabe et partnerskab med det svenske landbrugskooperativ Lantmännen med fokus på bæredygtigt landbrug. Hvedemelet leveret til Paulig, som vil dække den årlige fremstilling af 400 millioner Santa Maria tortillaer, vil stå for 30 % mindre drivhusgasemissioner pr. volumenenhed.
 • Vi skabte et rammeværk for Paulig nøgleresultatindikatorer til at definere, hvad vi mener med et produkt, der fremmer menneskers sundhed. Rammeværket har lagt grundlaget for at evaluere vores produktportefølje og udstukket baner for fremtiden.
 • I starten af 2022 udgav vi Pauligs politik om skovrydning, som forpligter os til i fællesskab at fjerne råvarerelateret skovrydning fra vores forsyningskæder som en del af vores bæredygtighedstilgang.
 • I samarbejde med Helsinki Center for bæredygtig videnskab udførte Paulig en teoretisk undersøgelse af potentialet for madsvind i sin værdikæde. Undersøgelsen hjalp os med at forstå hovedårsagerne bag madsvind i produktionen af mange af vores råmaterialer som kaffe, hvede og krydderier.
Vuosaari roastery carbon neutral

I den nærmeste fremtid:

 • Vi planlægger at gøre alle vores produktionssteder i seks lande kulstofneutrale inden 2023.
 • Vi fortsætter med at arbejde med vores leverandører og partnere om at indføre mere klimavenlige landbrugsmetoder og finde nye og mere bæredygtige råmaterialer. Derudover arbejder vi på at reducere logistikrelaterede emissioner med 25 % inden 2025.
 • For at fortsætte vores kurs mod ambitionen om, at 70 % af nettosalget i 2030 skal komme fra produkter, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten, vil vi udvikle et rammeværk til at evaluere og identificere fokusområder, der fremmer planetens helbred.
 • Vi har indledt et strategisk bæredygtighedsinitiativ med det formål at udvikle ekstern verificering af bæredygtigheden i værdikæden for vores krydderier, som er den næststørste indkøbskategori fra højrisikoområder. I 2021 definerede vi en køreplan for eksterne verificeringer for de tre vigtigste krydderier: sort peber, løg og indiske chilier. Derudover er køreplaner for de næste råmaterialer klar til at starte i 2022.
Ambitons

 

Der er tre fokusområder med relaterede ambitioner for bæredygtighedstilgangen frem mod 2030:

 1. 70 % af Pauligs nettosalg vil komme fra produkter og tjenester, der muliggør sundhed og trivsel for mennesker og planeten.
 2. Virksomheden vil reducere drivhusgasemissioner i sin egen drift med 80 % og i sin værdikæde med 50 % sammenlignet med 2018 som udgangspunkt. Al virksomhedens emballage vil være genanvendelig og vil være fremstillet af fornybare eller genbrugsmaterialer.
 3. 100 % af råmaterialer fra højrisikoområder vil komme fra bæredygtige kilder verificeret af eksterne parter.
Paulig's Annual Report cover 2023


Pauligs bæredygtighedsrapporter:

Vis mere

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig bæredygtighedsrapport 2021 (in English)
Paulig Sustainability Approach SE
Læs mere om vores bæredygtigstilgang.