Under 2011 fortgick Paulig-koncernens internationalisering enligt plan

Paulig-koncernens position på företagets huvudmarknader var stabil år 2011 trots utmaningar i omvärlden. Koncernens omsättning ökade med 13,4 procent och var 870 miljoner euro. Rörelsevinsten var 51,8 miljoner euro. Resultatet belastades av höga råvarupriser samt en minskad tillväxt på totalmarknaden.

År 2011 förtydligades målsättningarna inom Paulig-koncernen genom att en gemensam mission, vision och övergripande strategi togs fram för koncernens tre divisioner. Målsättningen är att växa allt mera internationellt och stärka företagets position på den europeiska marknaden.

”Vi har ett intressant och händelserikt år bakom oss såväl internt i bolaget som i vår verksamhetsomgivning. År 2010 blev Santa Maria officiellt en del av koncernen och år 2011 köptes de resterande aktierna i bolaget. Pauligs industrikryddsverksamhet köpte affärsverksamheten i Six Oy, vilket stärkte vår position på marknaden. I slutet av året såldes Oscar-divisionen med fonder och såser till Nestlé Professional. Därmed fokuserar vi på våra kärnverksamhetsområden som är internationella matkoncept, kaffe och kryddor”, säger koncernchef Jaana Tuominen.

Det globala finansiella läget ledde till en osäkerhet på marknaden. Detta syntes främst som en minskad tillväxt av totalmarknaden samt en hög volatilitet i råvarupriserna. Bland annat var världsmarknadspriset på råkaffe under året i genomsnitt 55 procent högre jämfört med året innan.

”Trots förändringar och utmaningar är jag nöjd över det konsekventa arbete som vi har gjort för att utveckla våra kända varumärken och tjänster, som är en naturlig del av konsumenternas vardag”, konstaterar Jaana Tuominen.

År 2011 i sammanfattning

•    Omsättningen ökade med 13,4 procent och uppgick till 870,2 miljoner euro (767,6)
•    Rörelsevinsten var 51,8 miljoner euro (65,4). Rörelsevinstens andel av omsättningen var 6,0 procent (8,5)
•    Avkastning på eget kapital (ROE) 7,2 procent (10,4)
•    Soliditeten var 48,3 procent (57,3)
•    Antalet anställda var under året i genomsnitt 1 969 personer (1927)
Inom kaffeverksamheten var resultatet på en god nivå speciellt i Finland och Baltikum. I Baltikum utvecklades även positionen på marknaden positivt.
”Vår tillväxtmarknad för kaffeverksamheten finns framförallt i Ryssland, där konsumtionen av kaffe under de senaste åren har ökat. I september 2011 öppnade vi vårt nya rosteri i Tver och där tillverkar vi kaffe för den ryska marknaden med närliggande områden. Att stärka vår position på den ryska marknaden är ett långsiktigt arbete”, säger Jaana Tuominen.

Inom verksamheten för Världens mat & kryddor blev resultatet inte som väntat, främst på grund av de höga råvarupriserna samt en minskad tillväxt på totala TexMex-marknaden.
”Under året investerade vi i att förbättra effektiviteten och höja kapaciteten i vår tortillaproduktion”, berättar Jaana Tuominen.

Industrikryddsverksamhetens resultat var enligt plan. Speciellt bra utvecklades resultatet i Sverige. I och med förvärvet av industrikryddsföretaget Six Oy i mars 2011 växte verksamheten i såväl Finland som Ryssland och har goda förutsättningar att växa vidare österut.

Nylanseringar för nya konsumtionstillfällen

Paulig-koncernens varumärken omfattar annat Paulig, Santa Maria och Discovery. År 2011 lanserades ett antal nya produkter för nya konsumtionstillfällen. Santa Maria lanserade bland annat ett nytt tapas-koncept, som omfattar nio moderna tapas-varianter med inspiration från Mexico och Latinamerika och erbjuder konsumenterna nya sätt att njuta av inspirerande, internationella smaker.
Pauligs kaffeverksamhet introducerade, förutom flera nya kaffeprodukter, kapselbryggaren Paulig Cupsolo. Apparaten är unik, den kan tillreda filterkaffe och espresso, men också chokladdrycker och te. I början av februari kompletterades urvalet av drycker med bland annat Jubileums Mocca- och President-kaffekapslar. Paulig Cupsolo har tagits väl emot av kunder och konsumenter och har stadigt befäst sin position inom det här marknadssegmentet.

Ny gemensam företagsidentitet

I mars 2012 introducerade Paulig-koncernen en gemensam företagsidentitet. Avsikten är att med hjälp av en ny modern profil vad gäller visuell identitet och övergripande kommunikation bli en mer synlig och aktiv ägare av några av marknadens bästa varumärken och tjänster.
”Vi sätter fortsättningsvis alltid våra varumärken och tjänster främst – det är de som driver företaget framåt och deras identitet är oförändrade. Varumärkena binds nu samman av vår gemensamma företagsidentitet och -kultur samt vår mission – de bästa smakerna för njutbara stunder – och vision att vara ett attraktivt europeiskt företag som inspirerar till att smaka på världens smaker”, konstaterar Jaana Tuominen.
Paulig-koncernens nya logotyp består av företagsnamnet och en symbol som representerar de fem grundläggande smakerna. Den bärande idén för verksamheten har sammanfattats till Exploring Great Taste.
”Världen har egentligen alltid varit hemmaplan för Paulig-koncernen och dess ägare. Redan år 1876, då Gustav Paulig grundade företaget i Helsingfors, importerades kryddor, kaffe, mjöl, salt och konjak från avlägsna länder och kontinenter. Den här resan fortsätter än idag i det familjeägda företaget”, avslutar Jaana Tuominen.

Tilläggsinformation: 
koncernchef Jaana Tuominen, tel: +358 9 3198 330

Om Paulig-koncernen

Paulig-koncernen är ett familjeägt internationellt företag inom livsmedelsindustrin, som grundades 1876 och som gjort sig känt för kvalitetsprodukter inom Kaffe, Världens mat & kryddor samt Industrikryddor. Produktsortimentet inbegriper välkända varumärken som Paulig, Santa Maria och Discovery. Koncernen har närmare 2 000 medarbetare i 15 länder och omsättningen uppgick år 2011 till 870 miljoner euro.
Läs mera på www.pauliggroup.com