Paulig-koncernens resultat år 2010

Paulig-koncernen nådde ett gott resultat år 2010 trots ett utmanande år med bland annat stigande råvarupriser. Omsättningen växte med 11,2 procent från 690,1 miljoner euro till 767,6 miljoner euro. Rörelsevinsten var 65,4 miljoner euro och vinstens andel av omsättningen var 8,5 procent.

Paulig-koncernen har under de senaste åren vuxit både organiskt och genom förvärv i enlighet med företagets målsättningar och strategi. Bland utmaningarna under året kan nämnas de stigande råvarupriserna och tillgängligheten på råvaror.

Paulig-koncernen har fyra divisioner: Santa Maria-divisionen, Kaffedivisionen, Industrikryddsdivisionen och Oscar-divisionen.

Från och med ingången av 2010 blev Santa Maria-divisionen officiellt en del av Paulig-koncernen, som långsiktigt har utökat sitt innehav i bolaget ända sedan år 1989.Santa Marias verksamhet omfattar kryddor och internationella matkoncept. I Norden är bolaget störst på kryddor och Tex Mex-produkter. Divisionens omsättning var 416 miljoner euro.

Inom Kaffedivisionen hade det nya rosteriet i Helsingfors sitt första hela verksamhetsår. Starten för det nya rosteriet har varit en framgång och under det första året gjordes ett nytt produktionsrekord med 46 miljoner kg rostat kaffe. Under året blev även Vendor en del av helheten genom att Kaffedivisionen förvärvade 51 procent av aktierna i bolaget. Kaffedivisionens omsättning var 291 miljoner euro.

Industrikryddsdivisionen har kunder inom livsmedelsindustrin i omkring 10 länder och är branschens ledande aktör i Norden. Divisionens omsättning var 37 miljoner euro.

Oscar-divisionen erbjuder högklassiga fonder och såser utan tillsats- och färgämnen. Divisionens omsättning var 28 miljoner euro.

Paulig-koncernen 2010 i siffror (i parentesen pro forma för 2009):
• Omsättningen steg med 11,2 procent till 767,6 miljoner euro (690,1).
• Rörelsevinsten var 65,4 miljoner euro (70,7) och vinstens andel av omsättningen var 8,5 procent (10,2).
• Soliditeten var 57 procent (69).
• Antalet anställda vid årets slut var 1 927 (1 868).

Paulig Ab:s styrelse
På bolagsstämman den 14 april 2011 omvaldes Philip Aminoff, Jerker Gräsbeck, Eero Heliövaara, Christian Köhler och Sanna Suvanto-Harsaae till styrelseledamöter. Christian Hallberg valdes till ny medlem då Knut Reinertz avgick från styrelsen. Ordförande för styrelsen är Philip Aminoff och till viceordförande valdes Eero Heliövaara. Sekreterare i styrelsen är Berndt Heikel.

 

Philip Aminoff:

 

 

 

 

Jerker Gräsbeck:

 

 

 

 

 

Christian Hallberg:

 

 

 

 

 

Berndt Heikel:

 

 

 

 

 

Eero Heliövaara:

 

 

 

 

 

Christian Köhler:

 

 

 

 

 

Sanna Suvanto-Harsaae: