Niklas Lindholm utnämndes till personaldirektör i Paulig Group

Niklas Lindholm har utnämnts till personaldirektör (Human Resources) i Paulig Group. Niklas kommer från Nokia Abp där han handhaft flere HR-tjänster i olika länder, senast som personalutvecklings direktöri Nokia Demand-Supply Network.
Niklas har en solid bakgrund inom HR ledarskap och processer. Hans praktiska sakkunskap kombinerad med en omfattande erfarenhet av arbete i olika kulturer motsvarar utmärkt Paulig Groups målsättning och långsiktiga mål.
Niklas är medlem av koncernens ledningsgrupp.

Puljonki blev dotterbolag till Paulig

Pauligs danska dotterbolag Oscar A/S har ökat sitt innehav i det finländska bolaget Puljonki Oy till 70 procent i och med att den ena av företagets grundare, Sauvo Hiltunen, sålde sin andel. Den andra grundaren, Kai Iiskola, fortsätter som verkställande direktör för företaget.

Oscar har varit minoritetsägare i Puljonki sedan år 2006. Bägge bolagen tillverkar förstklassiga buljonger, såser och soppor främst för yrkeskunder i storköksbranschen. Puljonki har vuxit snabbt och omsättningen uppgår till knappt 10 miljoner euro. Bolaget sysselsätter drygt 20 personer.

”Produkter som tillverkats av bästa råvaror, innovativa tillverkningsmetoder och en kundkrets som sätter värde på kvalitet är gemensamt för både Oscar och Puljonki. Det här utgör ett utmärkt underlag för det fortsatta utvecklandet av affärsverksamheten”, säger Paulig Ab:s koncernchef Jaana Tuominen.

Mer information
Paulig Ab, koncernchef Jaana Tuominen, tfn (09) 3198 330
Puljonki Oy, verkställande direktör Kai Iiskola, tfn 040 556 3642

Fonderna rör om råkaffemarknaden

På senare tid har det varit mycket svårt att förutspå råkaffepriset enbart genom att granska kaffesektorn. När man uppskattar prisutvecklingen ska man åtminstone med andra ögat följa upp de övriga råvarumarknaderna och dollarkursen. I slutet av juni steg världsmarknadspriset på kaffe med 15 procent i och med att fonder placerade i råvarumarknaderna. I början av juli gick priset snabbt tillbaka till utgångsläget allteftersom fonderna drog bort sina placeringar. Sedan dess har kaffemarknaden lugnat ner sig något.

Efterfrågan på kaffe och kaffeproduktionen ser ut att stå i en relativt god balans under det kommande året. En förutsättning för detta är dock att skörden i Brasilien når upp till över 50 miljoner säckar. Den uppskattade skörden på 21 miljoner säckar i Vietnam behövs för att tillgodose efterfrågan på robusta. Om man kan undgå väderproblem och om produktionen går som väntat, torde priset på kaffe hållas stabilt.

Fondernas intresse för råvarumarknaderna och kaffe kommer även i fortsättningen att vara svårförutsägbart. Utvecklingen inom t.ex. världsekonomin och aktiemarknaderna påverkar placeringarna. Det här är något även kaffeuppköparna bör tänka på.

Halvårsöversikt – Andra halvåret startade i samma takt som första

I början av året gick affärsverksamheten som förväntat, även i ljuset av siffrorna. Den budgeterade omsättningen och det budgeterade resultatet uppnåddes för såväl kaffe, kryddor som mexikansk mat. Pauligs och Santa Marias sammanlagda omsättning utgjorde nästan 350 miljoner euro, varav kaffet stod för drygt 30 procent, Santa Marias kryddor och mexikansk mat för ca 60 procent och den övriga kryddverksamheten, närmast industrikryddorna, för ca 10 procent. Lönsamheten var alltjämt god på samtliga affärsområden. Resultatet för det första halvåret överträffade 20 miljoner euro, i vilket ingår realiseringsvinst av engångsnatur på 8,6 miljoner euro.

Koncernen har behållit sin goda finansiella ställning även om anläggningsinvesteringarna vid det nya rosteriet har ökat skuldbeloppet. Även det höga priset på råkaffe har bundit kapital. Koncernens soliditetsgrad är fortsättningsvis över 70 procent.

Årets andra hälft har börjat i samma anda och om samma takt fortsätter räknar vi med att omsättningen för hela året kommer att nå upp till 700 miljoner euro.